Publicerad 26 september 2022

Välkommen på spridningskonferensen Att leda utveckling för bättre tillgänglighet

SKR arbetar med att stödja utvecklingen av god tillgänglighet till och genom hälso- och sjukvården. Under 2022 har team från verksamheter i regioner och kommuner erbjudits att delta i ett nationellt förbättringsarbete. Under spridningskonferensen finns möjlighet att ta del av deras arbeten.

Välkommen att delta vid Spridningskonferensen av de förbättringsarbeten som pågår under utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022. Under spridningskonferensen kommer du att få ta del av de förbättringsarbeten som 20 team från specialiserad vård, primärvård, BUP, elevhälsan och äldreomsorgen jobbar med inom ramen för utvecklingsprogrammet, sammanfattat och i dialog med inbjudna gäster kring området tillgänglighet.

Datum: 22 november 2022

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: Digitalt (Zoom)

Kostnad: Kostnadsfritt (men kräver anmälan)

Sista anmälningsdag: 21 november 2022

Länk till anmälan för Spridningskonferens

Målgrupp

Utvecklingsprogrammets deltagande team, medarbetare, chefer och ledare i specialiserad vård, primärvård, socialtjänstens vård och omsorg, elevhälsan, verksamhetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsdirektörer, kommunchefer.

Program

14.00-14.15 Inledning fokus God tillgänglighet

Pia Lindberg, Marie Blom Niklasson och Emma Spak chef sektionen för hälso- och sjukvård, SKR.

14.15-15.00 Panelsamtal med inbjudna gäster

Bra arbetssätt, möjligheter och utmaningar för bättre tillgänglighet. Vi lyfter specifikt upp aktuella nationella förbättringsområden med fokus tillgänglighet i dialog mellan teamen och inbjudna gäster.

 • Specialiserad vård – bland annat ortopedi.
 • Barn och ungas psykiska hälsa – utveckling i samverkan BUP, elevhälsa, skola, socialtjänst.
 • Nära vård – primärvårdens utveckling i samverkan.

Emma Spak, SKR
Martin Engström Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland
Inbjudna patient- och brukarrepresentanter

15.00-15.05 Paus

15.05-15.50 Teamens förbättringsarbeten i parallella sessioner

Lyssna på presentationer av teamens förbättringsarbeten i valbara parallella sessioner, bland annat:

 • allergi/lungmedicin
 • urologi
 • gynekologisk operation
 • operationsflödet
 • kardiologi
 • neurologi
 • primärvård
 • elevhälsa
 • äldreomsorgen
 • BUP m.m.

Deltagare har möjlighet att välja sessioner att lyssna på.

15.50-16.00 Samtal om nästa steg, avrundning och avslutning

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.