Publicerad 26 augusti 2022

Utbetalning av medel till regionerna enligt överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 697 329 040 kronor till regionerna. Medlen ska betalas ut i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, senast den 31 augusti 2022.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingick i januari en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. (Regeringsbeslut 1:3 från den 27 januari 2022.) Under 2022 avsätter därför regeringen 2 967 000 000 kronor.

I samband med beslut om överenskommelsen utbetalades 443 400 000 kronor till regionerna för att genomföra insatser som anges i block 2 i överenskommelsen. SKR tilldelades 11 000 000 kronor. Resterande medel, 2 512 600 000 kronor, ska fördelas mellan regionerna utifrån uppfyllda prestationskrav för kortare väntetider under perioden februari till och med november 2022.

Ärendet hanterades på regeringssammanträdet torsdagen den 18 augusti 2022.

Regeringsbeslutet Utbetalning av medel Pdf, 498 kB.

Bilaga till regeringsbeslutet Utbetalning av medel med fördelning Pdf, 264 kB.

Se ärendeförteckning från sammanträdet på regeringen.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.