Publicerad 24 oktober 2022

Uppdaterad inbjudan till spridningskonferensen Att leda utveckling för bättre tillgänglighet

Välkommen att delta vid Spridningskonferensen av de förbättringsarbeten som pågår under utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022.

Under spridningskonferensen kommer du att få ta del av de förbättringsarbeten som 20 team från specialiserad vård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), elevhälsan och äldreomsorgen jobbar med inom ramen för utvecklingsprogrammet, sammanfattat och i dialog med inbjudna gäster kring området tillgänglighet.

Datum: 22 november 2022 kl. 14.00-16.00. Sista anmälningsdatum 8 november. Observera att datumet har passerat.

Plats: Via Zoom

Målgrupp: Utvecklingsprogrammets deltagande team, medarbetare, chefer och ledare i specialiserad vård, primärvård, socialtjänstens vård och omsorg, elevhälsan, verksamhetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsdirektörer, kommunchefer.

Inbjudna gäster i panelen:

  • Emma Spak, chef sektionen för hälso- och sjukvård, SKR
  • Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Anna Östbom, Uppdrag psykisk hälsa, SKR
  • Elin Cederbrant, patientrepresentant
  • Kim Georgsson Heinvall, anhörig och styrelsemedlem i Attention Kronoberg
  • Lars Liljedahl, kommundirektör, Härnösands kommun
  • Monica Persson, socialdirektör, Karlstads kommun
  • Linn Noorbakhsh, brukarinflytandesamordnare/barnrättsombud, BUP Stockholm
  • Camilla Andersson, områdeschef närsjukvård Skellefteå, Region Västerbotten.

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Din anmälan är unik och personlig. Detta innebär att om du har fler kollegor som är intresserade av seminariet, måste även de göra en individuell anmälan.Spridningskonferens Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022 (delegia.com)

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.