Publicerad 30 september 2022

Tema tillgänglig vård i nyhetsbrevet Vård och hälsa

Det senaste nyhetsbrevet Vård och hälsa från SKR har tema tillgänglig vård och samlar inlägg från Vårdbloggen, inbjudan till digital spridningskonferens, lärande exempel och remissvar.

”Så minskar vi väntetiderna i vården”

För att minska väntetiderna i vården behövs insatser på både kort och lång sikt. Lösningarna kräver en helhetssyn på kompetensförsörjning, arbetssätt och kvalitetsutveckling. Det skriver Emma Spak, som i senaste inlägget på vårdbloggen listar sex insatser för att minska väntetiderna.

Digital konferens om förbättrad tillgänglighet

SKR arbetar med att stödja utvecklingen av god tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Under 2022 har team från verksamheter i regioner och kommuner erbjudits att delta i ett nationellt förbättringsarbete. Under konferensen får du möjlighet att ta del av deras arbeten.

Lärande exempel: Tuffa beslut banar väg för vård utan köer

Redan när den nationella vårdgarantin blev lag 2010 bestämde sig Region Halland för att arbeta bort köerna. Med hjälp av tydliga mål och en effektiv vårdlotsfunktion kan Region Halland idag erbjuda sina patienter vård inom 90 dagar på en nivå som är långt över riksgenomsnittet.

Många insatser krävs för ökad tillgänglighet i vården

SKR stöder förslaget om att utöka vårdgarantin inom specialiserad vård. SKR saknar dock resonemang om konsekvenser exempelvis kring kompetensförsörjningen. Där krävs en djupare analys.

Nyhetsbrevet Vård och hälsa september 2022

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.