Publicerad 18 juni 2021

Stor minskning av patienter som fått vård enligt nationella riktlinjer under pandemin, visar Socialstyrelsens utvärdering

Enligt Socialstyrelsens utvärdering Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer, har betydligt färre patienter än tidigare fått vårdinsatser som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer under pandemin. Vården till personer med kroniska sjukdomar som astma och KOL, demens samt diabetes har särskilt påverkats. Samtidigt har exempelvis hjärtsjukvården i stora delar kunnat följa riktlinjerna som tidigare, visar utvärderingen.

I utvärderingen har Socialstyrelsen analyserat hur covid-19-pandemin har påverkat följsamheten till nationella riktlinjer för 15 stycken vårdområden. Myndigheten har undersökt i hur stor utsträckning patienter har fått ett urval högt prioriterade vårdinsatser under 2020.

– Sammantaget handlar det under förra året om runt 200 000 färre vårdkontakter där patienter har fått del av insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Det kan delvis förklaras av att det under pandemin varit färre personer än tidigare som har besökt vården, och att vissa besök kan ha gjorts digitalt. Vården har också behövt göra andra prioriteringar och har därför ställt in ett stort antal behandlingar, säger Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen.

Utvärderingen omfattar områdena astma och KOL, diabetes, depression och ångestsyndrom, demens, epilepsi, endometrios, hjärtsjukvård, missbruk och beroende, multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom, palliativ vård i livets slutskede, psoriasis, schizofreni, rörelseorganens sjukdomar, stroke och tandvård.Underlaget till analyserna kommer från nationella kvalitetsregister och från Socialstyrelsens hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret.

Länk till hela nyhetstexten på Socialstyrelsens webb

Länk till utvärderingen Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webb

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.