Publicerad 9 september 2021

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla insamlingen av väntetidsdata

Regeringen ger idag Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla förutsättningar för att samla in data om väntetider i vården. Syftet är att bättre kunna följa och analysera hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med fokus på väntetider.

– Att patienter får vård i rimlig tid är en av sjukvårdens viktigaste uppdrag. För att kunna rikta resurserna dit behoven är som störst är det viktigt att vi har god kunskap om behoven inom hälso- och sjukvården och att ha korrekt och tillförlitlig statistik över väntetiderna är en viktig del i detta, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att samla in data för att bättre kunna följa upp väntetider och utvärdera vårdgarantins efterlevnad. Socialstyrelsen ska göra en analys över vilka förutsättningar som myndigheten behöver för att kunna uppnå detta och ska lämna förslag på andra eventuella åtgärder.

Läs hela nyheten på regeringen.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården






Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.