Publicerad 5 juni 2020

Så påverkas tillgängligheten av covid-19

Vill du veta hur tillgängligheten påverkas av att sjukvården tvingats prioritera covid 19-patienter? Då ska du besöka vår nya sida som ger en samlad nulägesbild av tillgängligheten i sjukvården.

Hälso- och sjukvården i Sverige har under våren 2020 tvingats omprioritera sina resurser för att kunna ta hand om covid-19-patienter. Det har inneburit begränsade möjligheter att möta det ordinarie vårdbehovet för att istället ta hand om patienterna som behöver akut vård.

På kort sikt kan hälso- och sjukvården ge vård till patienter som har brådskande behov med utgångspunkt från medicinska prioriteringar. Men på lång sikt finns det risk för att långa väntetider till vård byggs upp. Av de patienter som har mindre akuta behov kommer flera att finnas kvar på väntelistorna för att så småningom kunna få vård.

Besök vår nya sida för en övergripande bild av hur covid-19 har påverkat tillgängligheten inom primärvården och den specialiserade vården.

Så påverkas tillgängligheten av covid-19

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.