Publicerad 16 augusti 2021

Riksrevisionen inleder granskning av statens arbete för kortare väntetider i vården

Den 6 juli berättade Riksrevisionen att de förbereder en granskning av statens insatser för kortare väntetider i vården.

På sin webb skriver Riksrevisionen:

"Trots omfattande statliga insatser fortsätter problemen med köer och långa väntetider i vården. Det finns också indikationer på att de insatser som gjorts leder till oönskad undanträngning av patienter med stora vårdbehov. Riksrevisionen avser därför att granska statens styrning på området.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede."

Mer om hur Riksrevisionen granskar

Länk till Riksrevisionens webb

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.