Publicerad 3 juli 2023

Regeringsuppdrag om nationell vårdförmedling

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för nationell vårdförmedling.

Den 22 juni 2023 beslutade regeringen att ge ett uppdrag till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om en nationell vårdförmedling. E-hälsomyndigheten får dessutom i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem.

Regeringsuppdraget i sin helhet, Regeringskansliet (PDF)

Vårdlotsar hjälper patienter att få vård snabbare, SKR vårdblogg

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.