Publicerad 13 augusti 2020

Regeringen tillsätter delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

För att korta väntetiderna i hälso- och sjukvården tillsätter regeringen en kommitté i form av en nationell delegation. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

– Svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet, men väntetiderna behöver kortas. Nu tillsätts för första gången en nationell delegation för kortare väntetider som ska stödja regionerna i deras arbete med en mer tillgänglig hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren.

Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR, har utsetts till att leda delegationens arbete. Övriga ledamöter kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Delegationens uppdrag ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022. I uppdraget ingår bland annat att

• stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
• stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
• stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård,
• utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
• utreda en utökad vårdgaranti, och
• vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden.

Läs hela nyheten på regeringen.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården