Publicerad 14 april 2022

Projekt Hänvisning - ett sätt att förbättra tillgängligheten

Under 2021 drev SKR projekt Hänvisning tillsammans med 12 regioner för att förbättra patienters väg genom vården och hjälpa dem vidare till vård och behandling. Nu har arbetet samlats i en rapport med flertalet bilagor med material som regionerna kan arbeta vidare med.

Syftet med projektet var att kartlägga nuvarande brister och flaskhalsar för god tillgänglighet till beslutad vård inom vårdgarantins tidsramar. Tidigare beprövade arbetssätt för hänvisningsstöd och vårdlotsning till patienter som riskerar att vänta för länge analyserades, förbättrades och konceptualiserades. Detta för att underlätta för fler regioner att anpassa och implementera arbetssätten.

Patient- och medarbetarinformationen om vårdgarantin och patientens rättigheter att erbjudas hänvisning till vårdgivare med kortare väntetid sågs över. Därefter togs malltexter och material fram som kan användas som dialog- och utbildningsmaterial i organisationerna.

– Koncepten och materialet har tagits emot med varm hand. Under projektets gång har ytterligare fyra regioner upprättat organiserade former för hänvisning och vårdlotsning, berättar Pia Lindberg, projektledare och medlem av teamet för tillgänglighet i hälso- och sjukvården hos SKR.

Mer om vårdgaranti

Rapporten Projekt Hänvisning på skr.se

Rapporten innehåller bilagorna:

Bilaga 1 Patientinformation om vårdgaranti och mina rättigheter till vård och behandling

Bilaga 2 Medarbetarinformation om vårdgaranti

Bilaga 3 PM Arbetsformer och arbetssätt Vårdlotsverksamhet

Bilaga 4 Mall för lärande exempel

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.