Publicerad 1 juli 2021

Ny tilläggsöverenskommelse för ökad tillgänglighet i vården

SKR och regeringen har träffat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Den börjar gälla 1 juli 2021.

Tilläggs­överenskommelsen omfattar nära 1,48 miljarder kronor, varav 190 miljoner kronor till tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Syftet med tilläggsöverenskommelsen är att skapa förutsättningar för regionerna att omhänderta den uppskjutna vården och samtidigt stödja regionerna i det fortsatta strategiska arbetet med att korta patienternas väntetider i hälso- och sjukvården.

Den pågående covid-19-pandemin innebär även under 2021 en stor påfrestning för hälso- och sjukvården. För att möjliggöra för omhändertagandet av patienter med covid-19 har hälso- och sjukvården behövt skjuta upp viss planerad vård.

En majoritet av de planerade besöken, operationerna och andra åtgärder har kunnat upprätthållas, särskilt under den senare delen av pandemin. Samtidigt har antalet som väntar ökat – framför allt de som väntat länge. Behovet av att utveckla det långsiktiga arbetet för att hållbart förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården är fortsatt stort och har förstärkts ytterligare av de utmaningar med tillgänglighet som covid-19-pandemin medfört.

Tilläggsöverenskommelsen som nu har tecknats har utformats för att ge regionerna förutsättningar att förbättra tillgängligheten utifrån rådande omständigheter.

Läs hela nyheten på skr.se

Läs mer om överenskommelsen på skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.