Publicerad 1 juli 2022

Förändringar i vårdgarantin från 1 juli 2022

Riksdagen fattade den 6 april 2022 beslut om förändringar i vårdgarantin för primärvården i enlighet med förslagen i proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform.

Förändringarna i vårdgarantin gäller från den 1 juli 2022 och innebär:

  • Alla personer kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt inom primärvården där man listar sig.
  • Personen kan bara åberopa vårdgaranti om hen är listad hos vårdgivaren där personen väntar på vård eller annan åtgärd.

– Under hela 2022 kommer regionerna att fortsätta rapportera till vår databas på samma sätt som nu. I januari 2023 kommer vi att anpassa mätningen till den förändrade lagstiftningen, berättar Annika Brodin Blomberg, samordnare för tillgänglighetsuppföljningarna på SKR.

En fast läkarkontakt i primärvården

En fast läkarkontakt kan du enbart ha i primärvården, på en vårdcentral eller hälsocentral. Det är den person du helst ska få träffa i kontakt med vården. Den som har flera sjukdomar eller besvär kan få träffa flera olika läkare, men har bara en fast läkarkontakt. En fast läkarkontakt är inte samma sak som en fast vårdkontakt.

Läs mer

Om vårdgaranti på 1177.se

Om att välja vårdcentral och att lista sig på en vårdcentral på 1177.se

Direktlänkar till regioners information om att välja vårdcentral på 1177.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.