Publicerad 24 april 2020

Förändringar i kraven för kömiljarden 2020

I en tilläggsöverenskommelse har regeringen och SKR beslutat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet krav för att få del av kömiljarderna under 2020 på grund av Coronapandemin.

Regeringen och SKR har beslutat om ett tillägg till överenskommelsen ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020” på grund av Coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Överenskommelsen ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården” omfattar 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel till regionerna var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav. Det rör sig om 2 453 miljoner kronor. Genom en ny tilläggsöverenskommelse revideras överenskommelsen och de prestationsbaserade medlen för mars till och med november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek.

Redovisningsdatumet för regionernas handlingsplaner senareläggs till den 31 mars 2021 (istället för den 30 september 2020). Regionerna får även förlängd tidsfrist för att tillsammans med SKR införa den nya modellen för utvecklad uppföljning av den specialiserade vården. Istället för den 1 april 2020 ska regionerna senast den 1 oktober 2020 rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.