Publicerad 12 maj 2021

Färre operationer och längre väntetider under pandemins första och andra våg enligt Socialstyrelsens rapport

Antalet genomförda operationer minskade med en femtedel mellan mars 2020 och januari 2021, jämfört med samma period ett år tidigare. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat – i januari i år gällde det omkring hälften av de väntande. Det visar Socialstyrelsens analys av besök, behandlingar och väntetider under covid-19-pandemins första och andra våg.

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stötta regionerna i hanteringen av uppdämda vårdbehov orsakade av covid-19. Myndigheten följer och analyserar löpande pandemins effekter på hälso- och sjukvården.

– Vi är inne i en tredje våg med mycket hög belastning på sjukvården som innebär att planerad vård skjuts upp igen. Det här läggs ovanpå de uppdämda vårdbehov som finns sedan den första och andra vågen. Vården har visat på en stor förmåga att ställa om, men vi ser att besök och behandlingar har minskat medan väntetiderna har ökat. Sannolikt kommer pandemins effekter att märkas för såväl patienter som personal långt efter att smittspridningen går ner, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen.

På Socialstyrelsens webb kan du läsa nyheten i sin helhet.

Länk till Socialstyrelsen.se

Länk till Socialstyrelsens rapport Analys av första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.