Publicerad 24 september 2020

Delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utsedd

För första gången har en nationell delegation tillsatts som ska verka för en ökad tillgänglighet med fokus på kortare väntetider. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

Att korta väntetiderna är en av de viktigaste frågorna för regeringen. Delegationens uppdrag är att stötta regionerna i arbetet med att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Just nu pågår en omställning av den svenska hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, som kommer ha en viktig roll i en mer tillgänglig hälso- och sjukvård. I delegationens uppdrag ingår även att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

Läs hela nyheten om delegationen på regeringen.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.