Publicerad 3 september 2021

Att minska väntetiderna i vården är högsta prioritet i alla regioner

Att patienter har en god tillgång till vård är en av våra allra viktigaste frågor. Vi behöver korta de väntetider som ökat under pandemin, men tillgänglig vård handlar om så mycket mer, det skriver Emma Spak, sektionschef för Hälsa- och sjukvård på avdelningen för vård och omsorg hos SKR, i vårdbloggen.

Den återkommande vårdbloggen handlar denna gång om väntetider och hur de påverkats under pandemin samt hur regionerna hanterar vårdköer och arbetar med tillgänglighet till vård. Emma Spak skriver:

"Den här sommaren har på många sätt varit ganska lik alla andra somrar i vården. Ett högt söktryck har inneburit ett ansträngt läge på många håll. Samtidigt har sommaren har också varit väldigt annorlunda, vården präglas fortfarande av pandemin. Alla regioner lade inför sommaren stor vikt vid att en pandemitrött vårdpersonal mer än kanske någonsin behöver semester och återhämtning. I våra avstämningar med regionerna har det också framgått att de allra flesta medarbetare inom intensivvården och den covidrelaterade vården har haft fyra sammanhängande veckors ledighet.

Pandemin har överskuggat det mesta i vården de senaste 18 månaderna. Det som inte får lika mycket uppmärksamhet är all den andra vård som, trots pandemin, varje dag utförs.

Under inledningen av pandemin fick en stor del av den planerade vården stå tillbaka. I april och maj 2020 kunde endast 49 procent av alla planerade operationer och behandlingar genomföras, jämfört med samma period 2019. Det berodde förstås på att vården behövde prioritera det akuta omhändertagandet och ha beredskap för en osäker utveckling, men också för att den globala tillgången på läkemedel var begränsad och att såväl vården som invånarna fick rekommendationen att avstå fysiska kontakter som gick att undvika.

Men redan under sommaren förra året kunde den planerade vården i stort sett återgå till normala nivåer, invånare uppmanades också att söka vård och inte avstå av rädsla för smitta eller för att avlasta vården. Och på helåret 2020 genomfördes hela 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar. Trots pandemin."

Läs mer

Läs hela vårdbloggen på SKRs webbplats

Vill du prenumerera på Vårdbloggen från SKR?

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.