Publicerad 20 januari 2022

Att leda utveckling för en bättre tillgänglighet

Under våren 2022 erbjuds ledare, med team, från verksamheter i regioner och kommuner att delta i ett digitalt nationellt förbättringsarbete. Arbetet är ett led i SKR:s arbete att stödja utvecklingen av god tillgänglighet till och genom hälso- och sjukvården. Formatet för förbättringsarbetet är upplagt som ett digitalt Genombrottsarbete.

Under Att leda utveckling för en bättre tillgänglighet, genomförs ett digitalt nationellt förbättringsarbete där syftet är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten. Arbetet är uppbyggd av fyra digitala träffar och flera tillfällen då deltagarna arbetar på egen hand.

– Det känns värdefullt och roligt att vi genom att driva detta förbättringsarbete kan erbjuda stöd i det nationella arbetet med att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Under de digitala träffarna kommer vi att ge deltagarna verktyg att arbeta vidare med, för att driva utvecklingen i deras verksamheter. Vi i projektgruppen har stora förhoppningar att vi tillsammans kan stödja verksamheterna att göra skillnad för deras patienter, berättar Pia Lindberg, projektledare och medlem av teamet för tillgänglighet i hälso- och sjukvården hos SKR.

Innehåll

Förbättringsarbetet består av en förträff, förberedelsearbete, tre digitala gemensamma lärande träffar på två dagar vardera med mellanperioder då det praktiska förbättringsarbetet i verksamheten sker på hemmaplan. Avslutningsvis sker en efterträff.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till team från verksamheter i regioner och kommuner som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet. Dessa team kan komma både från en region eller en kommun. Minst tre och max tio deltagare i varje team.

Teamet bör innehålla de kompetenser som behövs för att stödja och leda utvecklingsarbetet:

  • chef/ledare för verksamheten, verksamhetsutvecklare
  • kompetens att bedöma och praktiskt prova bättre arbetssätt (ex. operationsplanerare, schemaläggare, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, undersköterska etc.)
  • god inblick i uppföljningen av tillgängligheten (ex. ekonom, tillgänglighetssamordnare).

Mer information och anmälan

Om antalet sökande överstigen antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga sammansättning av gruppen. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och fakturering sker efter utbildningen.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.