Publicerad 22 december 2021

739 miljoner kronor från regeringen för kortare väntetider i vården

Regeringen betalar ut 739 miljoner kronor till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen med SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. De sammanlagda medlen inom tilläggsöverenskommelsen uppgår till nära 1,48 miljarder kronor.

Den 1 juli 2021 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Syftet var att skapa förutsättningar för regionerna att omhänderta den vård som skjutits upp på grund av coronapandemin och samtidigt stödja regionerna i det fortsatta strategiska arbetet med att korta patienternas väntetider i hälso- och sjukvården.

Hälften av medlen betalades ut sommaren 2021. Regionerna fick använda medlen till insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för att omhänderta den uppskjutna vården på ett effektivt sätt samt till att fortsätta att utveckla det strategiska tillgänglighetsarbetet för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.

Läs hela nyheten på regeringen.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.