Publicerad 26 april 2023

Frågor och svar

Här listar vi svaren på vanliga frågor från privatpersoner och anhöriga.

Om vårdgarantin

 • Var får jag mer information om vårdgarantin?

  På 1177 Vårdguiden kan du svar på frågor om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. I vissa regioner finns det ett väntetidskansli, med vårdlots eller vårdkoordinatorer som du kan få hjälp av.

  Om vårdgaranti

  Vårdgaranti, 1177.se

 • När får jag vård?

  Om du undrar över din egna väntetid, kontakta din vårdcentral eller mottagning. På webbplaten Väntetider i vården kan du se en genomsnittlig väntetid i din region. Vad som gäller för dig kan mottagningen svara bäst på.

 • Ingår tandvård i vårdgarantin?

  Vårdgarantin gäller endast om behandlingen krävs i en medicinsk utredning eller för behandling som utförs inom specialisttandvård, det vill säga tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Syftet är att de medicinska behandlingarna som primärt omfattas av vårdgarantin inte ska fördröjas i väntan på en käkkirurgisk åtgärd.

 • Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantins tidsgränser?

  Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

 • Hur gör jag för att åberopa vårdgarantin?

  För att åberopa vårdgarantin kontaktar du den vårdgivare där du väntar på vård. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsgränser hjälper vårdgivaren dig att hitta en mottagning som kan ta emot dig. Har regionen ett väntetidskansli, med vårdlots eller vårdkoordinatorer kan du få hjälp av dem.

Vad gäller för mig?

 • Hur gör jag för att komma vidare med mitt ärende?

  Kontakta och för en dialog med den mottagning där du väntar på att få vård. De kan ge dig en uppskattning om hur lång tid det kan ta innan du kan få vård hos dem.

 • Vad kan jag själv göra om jag inte är nöjd med den medicinska bedömningen eller den vård jag har fått/den vård jag inte har fått?

  Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

  Om du inte är nöjd med vården, 1177.se

 • Jag har fått ett cancerbesked ‑­ vad innebär de standardiserade vårdbeloppen (SVF) för mig?

  Vid vissa symtom som kan bero på cancer kan utredningen göras enligt ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det är för att det ska gå så snabbt som möjligt att få svar på om det är cancer. Standardiserade vårdförlopp gäller för personer över 18 år.

  1177 Vårdguiden

 • Hur kontaktar jag min region?

  Du får bäst svar från den mottagning där du får eller väntar på att få vård.
  Kontaktuppgifter till din region centralt.

 • Kan jag mejla er mina uppgifter och medicinska historik så att ni kan säga när jag kan få vård?

  Nej, det är inte bra att skicka personuppgifter via mejl. SKR och webbplatsen Väntetider i vården har inte tillgång till journalsystem eller den medicinska bedömning som du fått. Alla frågor ska ställas till den region du bor i eller den mottagning där du väntar på att få vård.

Valfrihet

 • Kan jag söka vård utomlands?

   Ja, i vissa fall har du rätt att söka vård utomlands. EU:s regler om vård utomlands omfattar medicinsk vård, tandvård, läkemedel och sjukhusvistelse. Det är Försäkringskassan som hanterar ansökningar om vård utomlands och följer då ett särskilt regelverk. Även EU har information om att söka planerad vård utomlands.

  Försäkringskassan, Planerad vård utomlands

  EU, Söka planerad vård utomlands

 • Kan jag själv söka vård i hela Sverige?

   Enligt Patientlagen har du rätt att söka öppenvård (vård som inte kräver sjukhusvistelse) var som helst i Sverige. Du får tillgång till vård på samma villkor som invånarna i regionen du söker till och de medicinska behoven avgör. Däremot gäller vårdgarantin endast i den region du är skriven i. Ibland kan remiss behövas.

  Patientlagen, 1177.se

 • Vilka rättigheter har jag om jag väntar på vård i en grannregion?

  Enligt Patientlagen har du rätt att söka öppenvård (vård som inte kräver sjukhusvistelse) var som helst i hela Sverige. Du kan dock inte hävda att vårdgarantin ska gälla i andra regioner än i den där du är mantalsskriven. Det är de medicinska behoven som avgör när du får vård, och ibland kan remiss behövas.

  För att se ungefärlig väntetid, kan du söka på medel- och medianväntetid för den typ av vård du väntar på.

  Medel- och medianväntetid

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.