Publicerad 9 januari 2024

Digital infrastruktur i ordinärt och särskilt boende

Digital infrastruktur möjliggör att teknik används i ordinärt- och särskilt boende. För ett lyckat införande av välfärdsteknik behöver kommuner ha kunskap om den digitala infrastrukturen.

Då tillgång till internet har blivit en grundläggande förutsättning i samhället behöver även brukare som flyttat in i särskilt boende ha tillgång till internet.

Länkar från SKR ger vägledning för att säkerställa den digitala infrastrukturen.

Tekniska förutsättningar

Tekniska förutsättningar tar upp vanliga frågor som kan uppstå vid införande av välfärdstjänst och åtkomst till internet, både i ordinärt boende och verksamhetslokaler. För att kommunen ska göra ett ställningstagande i sitt erbjudande av välfärdstekniktjänster som kräver uppkoppling, behöver tekniska förutsättningar finnas på plats. Dessutom behöver kommunen ta ett aktivt ställningstagande i paketeringen av välfärdstjänster.

Tekniska förutsättningar vid digital infrastruktur

Åtkomst internetuppkoppling

Kommunen behöver ta ställning till om internetuppkoppling ska erbjudas i särskilt boende och i så fall hur. Även i hur stor utsträckning som internettjänst är tillgänglig och hur eventuella avbrott och belastning av nätverk hanteras. En behovskartläggning som klarlägger vilka funktioner som behövs och var.

Den här sidan ger underlag för att ta ställning till om och hur internetuppkoppling kan erbjudas i särskilt boende. Genom en behovskartläggning (om funktioner, internettjänstens tillgänglighet, hantering av eventuella avbrott och belastning av nätverket) är kommunen bättre rustad för att ta ställning till frågan om internetuppkoppling.

Åtkomst internetuppkoppling

Bredband, digital infrastruktur

Många kommuner äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. Under 2025 och 2026 är avvecklingen av gamla mobilnät samt kopparnät klar. SKR:s frågor och svar hjälper kommuner och regioner agera i tid för att säkra upp sin verksamhet. Avveckling 2G, 3G- och kopparnät, Bredbandsutbyggnad.

Bredband, digital infrastruktur

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.