Publicerad 5 mars 2024

Kompetenscenter välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik är en stödfunktion för kommunerna i deras arbete med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Kompetenscenter välfärdsteknik arrangerar seminarier och workshops samt publicerar regelbundet nyhetsbrev och poddavsnitt. Du kan också följa hashtaggen #kompetenscentervälfärdsteknik på Linkedin och Dela digitalt.

Kompetenscenter välfärdsteknik

Prenumerera på nyhetsbrev

Vad är välfärdsteknik? Podden om välfärdsteknik avsnitt 1

Välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet för äldre

En film som visar exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Intervjupersoner från de tio modellkommunerna medverkar i filmen som delvis är inspelad på Kicki-hemmet i Göteborg. Längd cirka 5 minuter.

Filmen finns med både svensk och engelsk undertext.

Fakta: Vad är välfärdsteknik?

Välfärdstekniken ska utgå från kriterierna för god vård och omsorg som innebär att den är kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgår från individens behov.

Digitala trygghetslarm, digital tillsyn via kamera, verktyg för kommunikation, läkemedelsautomater och mobila trygghetslarm, är några exempel på välfärdsteknik som kan förbättra livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att alla medborgare kan delta i det demokratiska samhället för att uppleva trygghet, delaktighet och självständighet utifrån den enskildes förutsättningar.

Brukare och patienter kan få välfärdsteknik som bistånd, genom förskrivning som hjälpmedel eller köpa dem själv på konsumentmarknaden.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.