Publicerad 4 maj 2021

Arbetsgrupper

SFTI har för närvarande ett antal arbetsgrupper inom vilka representanter från beställare och leverantörer i offentlig sektor samt IT-systemleverantörer.

Arbetsgrupperna arbetar med olika aktuella frågor utifrån vissa perspektiv och behov som identifierats och fastställts på SFTI beredningsgrupp och styrgrupp.

När behov av utveckling av standard/anpassningar eller uppdateringar, handledningar eller annat stöd uppkommer och detta tas upp i beredningsgruppen tillsätts normalt sett en arbetsgrupp för det konkreta arbetet.

Idag är flertalet arbetsgrupper tillsatta under SFTI beredningsgrupp. Direktiv för arbetet, tidplan med mera utarbetas av arbetsgruppen och fastställs av styrgruppen efter rekommendation av beredningsgruppen.

När arbetsgruppen är klar med sitt arbete hänförs det till beredningsgruppen för genomgång och eventuell rekommendation som SFTI, att sedan fastställas av styrgruppen. Beredningsgruppen får tillgång till underlaget senast två veckor före det möte då den aktuella behandlingen ska ske. Förslaget är även allmänt tillgängligt på SFTI:s hemsida. Ibland föregås detta även av annat remissförfarande då det finns anledning höra specifika intressenter.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område