Publicerad 6 mars 2024

Produktivitet och effektivitet i regioner, rapporter

RKA tar fram en återkommande rapport om produktivitet och effektivitet i regioner med syfte att ge underlag till diskussioner om effektivitetsutveckling, samt bidra med faktaunderlag till de prioriteringar och beslut som regioner behöver göra lokalt.

  • Produktivitet i regioner 2022, rapport

    Den andra rapporten om produktivitet i regioner belyser frågor om kostnader, volymer och produktivitet inom hälso- och sjukvården. Den baseras på nyckeltal som finns i nyckeltalsvisningen som finns i Kolada. RKA har lyft några skillnader regioner emellan samt kommenterat utvecklingen de senaste åren.
  • Produktivitet och effektivitet i regioner 2021, rapport

    I denna första rapport har RKA försökt belysa skillnader och hitta mönster för produktivitet i regionerna. Det finns det påtagliga skillnader i kostnader, kvalitet och resultat.

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef