Publicerad 19 mars 2021

Kontakta RKA

Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor om RKA:s arbete eller om databasen Kolada. Du kan kontakta enskild handläggare eller med fördel använda mejladressen till vår gemensamma grupp.

Skicka gärna din fråga till oss via vår gruppmejl. rka@rka.nu

Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Maria Price
Kanslichef

08-452 72 50
0705-91 82 82

maria.price@rka.nu   

Camilla Eriksson,Projektledaref, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Camilla Eriksson
Projektledare

08-452 71 17
072-539 9734

camilla.eriksson@rka.nu   

Per Sandgren, Projektledare, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Per Sandgren
Projektledare

08-452 75 12
076-543 01 35

per.sandgren@rka.nu

Sara Spjut, Analytiker, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Sara Spjuth
Analytiker

08-452 71 72

sara.spjuth@rka.nu   

Anders Hemmendorff, Statistiker, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Anders Hemmendorff
Statistiker

08 - 452 71 18

anders.hemmendorff@rka.nu

Madeleine Windrot, Statistiker, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Madeleine Windrot
Statistiker

08-452 72 54

madeleine.windrot@rka.nu  

Clas Älgenäs, Statistiker, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Clas Älgenäs
Statistiker

08 - 452 72 40

clas.algenas@rka.nu 

Besöksadress

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, Hornsgatan 15, 118 20 Stockholm.
Ingången är vid Saturnus konferens.

Hitta till RKA

Hornsgatan 15 i Stockholm (karta samt bild på ingången)

Från T-centralen till Hornsgatan 15 (till fots)

Storstockholms Lokaltrafik (SL): sök din resa i reseplaneraren

Från flygplatserna Arlanda och Bromma

Från Arlanda flygplats till Hornsgatan 15

Från Bromma flygplats till Hornsgatan 15

Leveransadress för gods

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA
c/o Sveriges Kommuner och Regioner,
Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm.