Publicerad 2 december 2021

Folkhälsa - nyckeltal för analys och jämförelse

RKA erbjuder nyckeltal om folkhälsa genom databasen Kolada. RKA ger stöd till ditt analysarbete genom bland annat instruktionsfilmer som visar hur du hittar nyckeltalen och använder funktionerna i Kolada.

Indikatorer

Utifrån folkhälsostatistik kan förbättringsarbete göras i kommuner och regioner. Det är viktigt att fundera på om folkhälsostatistiken behöver kompletteras med information från olika områden. Detta för att på bästa sätt kunna utföra ett analysarbete och för planering av förbättringsarbete i verksamheterna.

Det finns färdigt material i verktyget Jämföraren i Kolada med resultat utifrån just din kommun eller region framtagna utifrån vad som påverkar folkhälsa. Välj din kommun eller region i sökfältet och klicka på "Folkhälsa " i menyn för att komma till tabellen.

Nyckeltal Folkhälsa för kommuner i Kolada

Nyckeltal Folkhälsa för regioner i Kolada

Observera

Om du har varit inne i Kolada och "tittat" på en kommun fungerar inte länken för regioner (och det omvända). För att få länken att fungera behöver du:

  1. först rensa cashminnet vilket du gör genom att i din webbläsare trycka Ctrl +Shift+Del
  2. gå därefter in på länken igen och välj kommun eller region

En inledning till Öppna jämförelser för folkhälsa och om nyckeltalen i Kolada

Elisabeth Skoog Garås, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar Öppna Jämförelser för folkhälsa. Hon ger dig också information om de verktyg som finns att tillgå för analys som RKA och SKR erbjuder kommuner och regioner.

Inledning Öppna jämförelser Folkhälsa

Öppna jämförelser folkhälsa för kommuner och regioner

RKa har tagit fram instruktionsfilmer som visar hur du hittar nyckeltalen i databasen Kolada och hur du kan göra jämförelser med andra kommuner och regioner inom området Öppna jämförelser för folkhälsa. Vi går igenom igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren. 

Öppna jämförelser Folkhälsa - nyckeltal för kommuner

Öppna jämförelser Folkhälsa - nyckeltal för regioner

SKR:s stöd till kommuner och regioner

SKR stödjer kommuner och regioner i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. De har bland annat tagit fram en vägledning för systematiskt folkhälsoarbete.

SKR:s arbete med folkhälsa

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef