Publicerad 17 januari 2022

Målsatta indikatorer

Hur mäter man en god antibiotikaanvändning? På vårdcentraler kan det vara en hjälp att arbeta mot mål i sitt kvalitetsarbete. Utifrån de behandlingsrekommendationer som finns har mål satts för vissa av infektionsindikatorerna.

Målnivåer har satts för de flesta indikatorer som rör antibiotikabehandling, användning av StrepA och CRP. Målnivån har formulerats av Stramas Indikatorgrupp (se Nationellt stöd i högerspalten) utifrån evidens och med hänsyn tagen till hur praxis ser ut idag. Motivering till målnivån och referenser finns i Kvalitetsindikatorkatalogen, läs mer på länk PPT om KIK.

Målen och motiveringarna till målnivåer har reviderats under 2021 och de nya målnivåerna gäller från 2022. I samband med revisionen har några indikatorer justerats.

Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2021

Mål 2022

Inf3

Akut mediaotit (AOM) som behandlats med antibiotika

≥1år-<12år= <50%

<1år >95%,

≥12år >95%

≥1år - <12år ingen målnivå

<1år ≥90%

≥12år ≥90%

Inf4

Antibiotikabehandlad akut mediaotit (AOM) som behandlats med förstahandsantibiotika (PcV)

>80%

≥90%

Inf7

Övre luftvägsinfektions- (ÖLI) diagnos som behandlats med antibiotika

<5%

≤5

Inf11

Antibiotikabehandlade akut rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV)

>80%

≥90%

Inf15

Antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV)

> 90%

≥90%

Inf16

Positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test

> 30%

≥40%

Inf17Inget

Antibiotikabehandlade faryngotonsilliter utan Strep-A test

< 10%

≤ 10%

Inf17Neg

Antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med negativ Strep-A test av alla antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som testats med StrepA de senaste

< 10%

≤10%

Inf17Pos

Antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med positivt Strep-A test av alla antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som testats med StrepA

>80%

≥80%

Inf21

Antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) *

>70%

≥70%

Inf24

Akut bronkitdiagnoser som behandlats med antibiotika *

< 10%

≤ 10%


* Avseende Inf21 och Inf24 - KOL-diagnoser exkluderas från indikatorerna 2022.

CRP vid luftvägsinfektioner

CRP vid luftvägsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2021

Mål 2022

Inf35

Diagnoser för infektion i övre luftvägarna (ÖLI, akut mediaotit, akut rinosinuit, faryngotonsillit) där CRP tagits


≤10%

Inf36

Diagnoser för infektion i nedre luftvägarna (pneumoni, akut bronkit) där CRP tagits


≤40%

.

Urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2021

Mål 2022

Inf27

Akut cystitdiagnoser (kvinnor ≥15 år) som behandlats med antibiotika

< 100%

Inget målvärde

Inf28

Antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (kvinnor ≥ 15 år)

>80%

≥ 90%

Inf29

Antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med kinoloner (kvinnor ≥ 15 år)

< 10%

≤10%

Inf30

Antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (män)

> 50%

≥70%.

Inf31

Antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med kinoloner (män)


≤20%

.

Hud- och mjukdelsinfektioner

Hud- och mjukdelsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2021

Mål 2022

Inf39

Antibiotikabehandlad borreliainfektion som antibiotikabehandlas med förstahandsantibiotika (PcV)

>90%


Inf43

Per oralt antibiotikabehandlad impetigodiagnos som behandlas med förstahandsantibiotika

>90%

≥90%

Inf47

Antibiotikabehandlad erysipelasdiagnos som behandlas med förstahandsantibiotika

>90%

≥90%

Inf51

Paronyki och nageltrångdiagnos, som behandlats med antibiotika

<10%

≤5%

Inf55

Karbunklar, furunklar, abscesser eller aterom med fysiskt läkarbesök samma dag som antibiotikaförskrivning

<10%

≤5%

Inf59

Antibiotikabehandlad ospecifik hudinfektion som behandlas med förstahandsantibiotika

≥90%

≥90%

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR