Publicerad 4 februari 2022

Idéer för förbättring

Förbättringsidéer som kommer fram under arbetets gång behöver värderas innan de testas.

PICK-graf

Genom att använda en PICK-graf, kan arbetsgruppen snabbt prioritera vilka förbättringsidéer som borde testas först. Det finns även andra metoder för prioritering där gruppen kan multirösta eller använda sig av prioriteringsmatriser.

Frågor att ställa sig

  • Vad säger kunskapsläget eller evidensen?
  • Finns riktlinjer?
  • Vad gör de som är bäst i landet eller världen?
  • Vad säger vår egen verksamhet?
  • Vad säger patienter och närstående?
  • Vilka förbättringsidéer kom fram ur problemlösningen?
  • Vilka förbättringsidéer behöver vi gå vidare med?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård