Publicerad 4 februari 2022

Förberedelser och tips

Här finns tips för att skapa bra förutsättningar för arbetet med verksamhetsutveckling.

Involvera ledningen

Stäm av övergripande syfte och mål med arbetet. Gör upp om när och hur de vill ha avrapportering eller involveras på annat sätt.

Forma ett bra team

Forma ett team som håller ihop helheten, gärna med kompetens inom områdena förbättringskunskap och uppföljning.

Boka tider

Boka tider för arbete och avstämning i teamet.

Välj angreppssätt och metod i arbetet tillsammans

Välj någon form av metod för hur ni systematiskt ska ta er från nuläge till önskat läge. PDSA, A3, Förbättringstrappan eller annan metod. Vilken modell ni väljer är inte det viktigaste, men det är bra om det finns systematik.

Källor till mätningar

Fundera på vilka mätningar och vilken statistik ni kan få tillgång till. Det kan till exempel vara data från kvalitetsregister, journalsystem eller andra datakällor.

Planera för bra mötesteknik

Håll bra möten där ni hinner det ni ska, tar tillvara kompetenserna i teamet och känner att ni stadigt kommer framåt i arbetet. Det är viktigt att alltid formulera varför ni ses och att alla deltagare har tillgång till en tidsatt agenda.¨

Återkoppla och samla in feedback

Planera in när, var och hur ni regelbundet kan återkoppla hur förbättringsarbetet går till alla berörda. Fråga efter deras synpunkter och idéer och ha med det i ert fortsatta arbete.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård