Publicerad 10 november 2023

SKR i samarbeten

SKR är ett starkt varumärke och många vill använda vårt namn, även i sammanhang där vår medverkan är perifer.

Förbundets samarbeten med andra organisationer och företag ska alltid värderas. För att förbundets namn och symbol ska finnas med, ska SKR direkt kunna påverka resultatet av samarbetet. Särskild försiktighet ska tillämpas vid samarbete med kommersiella organisationer.

Mycket starka restriktioner tillämpas när andra organisationer vill använda vårt namn eller vår symbol för något ändamål och ska prövas av stabschefen på kommunikationsstaben. All användning av förbundets namn och symbol av andra ska regleras i avtal som tecknas mellan behörig firmatecknare för förbundet och behörig företrädare för extern part. Stabschefen, KO, ska godkänna sådana avtal.

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.