Publicerad 10 november 2023

Logotyp för tryck

Vi har regler för hur logotypen ska användas i tryck. Den tryckta
logotypen påverkas till exempel av pappersval och tryckteknik. Vi har ett
obestruket huspapper och använder därför versionen av logotypen som är anpassad för detta.

Vår logotyp består av en bild och namnet i text. Bild och text sitter alltid ihop och det är viktigt att logotypen aldrig förvanskas. Dessutom måste det alltid finnas luft omkring logotypen, så kallad frizon. Måtten finns exakt definierade.

Frizon

Frizonen är den tomma och fria yta runt logotypen där inga andra grafiska element eller text får placeras. Logotypen visas ofta tillsammans med annan information, annan grafik eller andra logotyper. För att logotypen ska framgå tydligt även i dessa situationer har den en bestämd frizon.

SKR:s logotyp med markering för frizon

Logotypens bakgrundsplacering

För att alltid bibehålla tydligheten hos logotypen ska den placeras på vita ytor. I undantagsfall kan logotypen ligga på en ljust färgad bakgrund. Välj då alltid en ljus och lugn bakgrund så att logotypen alltid tydligt kontrasterar underlaget.

SKR:s logotyp med en ljus bakgrund

SKR:s logotyp mot för mörk bakgrund. Används inte!

SKR:s logotyp mot för rörig bakgrund. Används inte!

Minsta tillåtna storlek

För att garantera läsbarheten bör logotypen aldrig vara mindre än 30 mm. I undantagsfall kan logotypen dock göras mindre, och detta måste i så fall alltid diskuteras med ansvarig på kommunikationsstaben. Observera att för den engelska versionen av logotypen så gäller att minsta storlek är 40 mm.

Kontakta kommunikationsstaben om du har frågor om logotypen.

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.