Publicerad 29 november 2022

Video, rörlig bild

Riktlinjer och lathundar för video och rörlig bild.

Med "video" avses i det här sammanhanget all rörlig media som presenteras på en webbsida, det vill säga: filmer, TV-produktioner, direktsändningar, webbseminarier, innehåll i utbildningar, animeringar och så vidare. Video måste vara publicerad i Screen9 för att den ska gå att visa på skr.se.

Riktlinjer

 • Video ska alltid uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Videon ska ha en textremsa som återger det som sägs och illustreras i filmen.
  • Om det finns innehåll i filmen som inte beskrivs med tal (till exempel en okommenterad bild med ett diagram) ska videon ha ett särskilt ljudspår med syntolkning, alternativt ha en detaljerad textbeskrivning av det som visas i filmen.
  • Inspelade direktsändningar behöver textas inom 14 dagar efter första sändningstillfället om de ska vara publicerade för eftersändning.
 • Video, animeringar och interaktiva gränssnitt får inte vara beroende av Flash, Silverlight eller annan särskild programvara.

Textning av webbsändning (SKR:s intranät)

Presentation av video

 • Video ska alltid bäddas in på en webbsida för att videons kontext ska kunna beskrivas.
  • I undantagsfall (till exempel om videon inte är publicerad i Screen9) kan du länka direkt till en video, som då visas i den plattform den är publicerad i.
 • Video måste vara publicerad i Screen9 om den ska bäddas in på en webbsida.
  • På grund av oklarheter vad gäller andra plattformars hantering av personuppgifter (GDPR) bäddar vi inte in video som är publicerad på Youtube, Vimeo och andra plattformar som ägs av företag med säte utanför EU.
 • Video får inte starta automatiskt.
 • En sammanfattning av videons innehåll ska presenteras som text i direkt anslutning till videon.
 • Använd publiceringsverktygets funktioner för att bädda in video.
  • I SiteVision finns det en modul för Screen9.

Format/dimensioner

 • Filmer gjorda i 16:9-format: 770 x 433 pixlar (bredd x höjd).
 • Filmer gjorda i 4:3-format: 770 x 577 pixlar (bredd x höjd).
 • Aktivera alltid möjligheten att se filmen i fullskärmsläge.
 • Filmer kan visas i mindre format om kvaliteten inte tillåter 770 pixlars bredd.

Gör så här (kräver minst behörighet Webbredaktör)

 1. Växla till redigeringsläget.
 2. Kopiera modulen KOPIERA DENNA Video från Screen9
 3. På sidan där filmen ska visas: markera Mittenspalt.
 4. Klistra in.
 5. Ta tag i modulen och placera den där den ska vara på sidan.
 6. Dubbelklicka på filmspelaren.
 7. Ange dina inloggningsuppgifter i Screen9.
  • Om du saknar inloggning eller har andra problem med ditt konto så kontaktar du Martin Stockenstrand.
 8. Klicka på knappen Remove video.
 9. Klicka på knappen Choose video.
 10. Sök fram den film du vill visa på sidan i sökfältet högst upp i Screen9.
 11. Klicka på knappen Insert bredvid den film du vill visa.
 12. Klicka på knappen Replace.
 13. Klicka på knappen OK.

Tips för tillgänglig video

Ofta går det att skapa högre tillgänglighet i din film redan när du skriver manus. Om filmen eller direktsändningen till exempel innehåller ett diagram eller annan illustration så kan innehållet i illustrationen beskrivas av den eller de som talar. Då kan alla förstå vad som visas i filmen.

Ditt manus kan också med fördel användas som underlag för filmens textremsa. På det sättet är mycket av textningsjobbet redan gjort när du gör slutredigeringen av filmen.

Ha alltid för vana att skriva ett så detaljerat manus som möjligt. Spara en tillgänglig PDF-version av det, så är det enkelt att bifoga det till filmen på den webbsida där den publiceras om det skulle behövas.