Publicerad 1 december 2022

Taggning (uppmärkning) av sidor

Information om och riktlinjer för hur vi taggar (märker upp) sidor på skr.se.

Taggning (uppmärkning) av sidor på skr.se görs av flera skäl:

 • Ge besökaren möjlighet att filtrera träfflistor från webbplatsens olika sökfunktioner.
 • Ge besökaren möjlighet att prenumerera på innehåll från webbplatsen, utifrån vad innehållet handlar om eller vilken typ av innehåll det är.
 • Ge SKR möjligheten att på ett samlat sätt presentera innehåll som är placerat på olika ställen på webbplatsen, men som ändå har beröringspunkter med varandra.

Sidorna taggas utifrån tre parametrar: Verksamhetsområde, Kategori och Innehållstyp. Dessa anges som metadata (data om data) på respektive sida.

Observera att taggning av sidor inte får användas för säkerhets skull! För många, otydliga eller felaktiga taggningar av sidor gör det tvärtom svårare för besökaren att hitta rätt.

Verksamhetsområde

 • Värdena i metadatat Verksamhetsområde motsvarar ungefär de huvudingångar som finns på skr.se, det vill säga nivå 1. Det är alltså en övergripande indelning av webbplatsens innehåll, inte särskilt detaljerad. Ett verksamhetsområde omfattar många ämnen och många sidor på skr.se.
 • Alla sidor på skr.se ska märkas med Verksamhetsområde.
  • I de flesta fall ärvs värdet från webbplatsens huvudingångar, men på vissa sidor behöver det anges manuellt. Exempel på detta är sidor av typen Evenemang respektive Cirkulär.
 • Normalt ska en sida märkas med bara ett Verksamhetsområde.
  • Undantag kan göras om sidans innehåll till stora delar berör andra verksamhetsområden. Ett exempel på det är innehållstypen Cirkulär, som kan vara relevanta för flera verksamhetsområden. Kontakta din huvudredaktör om du är osäker.

Valbara verksamhetsområden

KO beslutar vilka verksamhetsområden som ska kunna väljas på skr.se. Listan är relativt statisk och verksamheter byts ut, läggs till och tas bort mer sällan. Har du synpunkter på listans innehåll kontaktar du webbredaktionen@skr.se.

Kategori

 • Värdena i metadatat Kategori motsvarar ungefär de ämnen som presenteras på nivå 2 (i vissa fall även nivå 3) på skr.se. Det är alltså en mer detaljerad indelning av webbplatsens innehåll än Verksamhetsområde, men fortfarande på en så högt upp i strukturen att en större mängd sidor ska kunna taggas med metadatavärdet. Kategorier som bara kan appliceras på ett fåtal sidor används inte på skr.se.
 • Sidor ska märkas med Kategori bara i de fall det är relevant för sidans innehåll.
  • Om du inte hittar en kategori som stämmer överens med det sidan handlar om låter du bli att märka sidan med kategori.
 • En sida får märkas med maximalt tre kategorier.
  • I normalfallet ska sidan bara vara märkt med en kategori.
  • Ange bara kategori om det är relevant.

Valbara kategorier

KO beslutar vilka kategorier som ska kunna väljas på skr.se. LIstan revideras regelbundet och kategorier byts ut, läggs till och tas bort vid behov. Har du önskemål om att lägga till kategorier eller ändra listans innehåll kontaktar du webbredaktionen@skr.se.

Innehållstyp

 • Metadatat Innehållstyp används för att beskriva vilken sorts innehåll en sida består av - oavsett hur innehållet är utformat. Exempel på det är Evenemang, som är en innehållstyp vare sig det handlar om en kurs, konferens eller utställning.
 • En sida eller artikel kan bara vara märkt med en Innehållstyp.
 • Framför allt är det artiklar i Sitevision-arkiv som är märkta med innehållstyp. Övriga sidor på skr.se är mestadels vanliga informationssidor och de ska inte märkas med Innehållstyp.
 • I de flesta fall är Innehållstyp redan angivet för de sidor som ska ha det, antingen i mallen för sidan eller på det Sitevision-arkiv där artikeln ska publiceras. Ett vanligt undantag är frågor och svar: där ska sidan där frågorna och svaren presenteras märkas med innehållstyp Frågor och svar. Däremot ska artiklarna i FAQ-arkivet inte märkas.

Valbara innehållstyper

 • Evenemang (kurser, konferenser, seminarier odyl)
 • Nyhet
 • Debatt (blogg, krönika, debattartikel odyl)
 • Lärande exempel
 • Rapport, publikation
 • Beslut, yttranden (remisser, protokoll odyl)
 • Cirkulär
 • Frågor och svar
 • Fakta om SKR
 • Fakta om kommuner och regioner