Publicerad 5 december 2023

Startsida skr.se

Lathund för hur du gör ändringar på startsidan på skr.se. Startsidan hanteras i första hand av presstjänsten.

Kräver minst behörighet Webbredaktör.

Temarutan

Ändra text

 1. Gå till skr/funktioner/startsidekomponenter/hero/statiska/hero1
 2. Ändra rubrik. Se till så att formatmallen är Sidrubrik.
 3. Ändra brödtext. Se till så att formatmallen är Brödtext.
 4. Klicka på länkknappen.
  1. Ändra texten för Knapptext. Är det som står i knappen (länktext).
  2. Ändra Länkmål till sidan som länken ska gå till.
  3. Klicka på OK.

Byt bild

 1. Hämta en bild i storlek 1360x1360 px, finns ett färdigt nedladdningsformat i bildbanken som heter Webb startsida temaruta. Om ni gör en egen i Photoshop spara gärna i bildformatet .webp
 2. Dubbelklicka på bilden eller modulen.
 3. Peka ut eller ladda upp en bild i mappen Bildarkiv/SKR/Presstjänsten/Startsida skr.se/Temaruta.

Publicera sidan

När du är klar med text och bild så publicerar du sidan.

I fokus

Visa I fokus på startsidan

Om I fokus inte är aktiv på startsidan så gör du följande för att göra det synligt.

 1. Gå till startsidan för skr.se.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Klicka på Välj länkmål under Sekundärt budskap.
 4. Peka ut /skr/funktioner/startsidekomponenter/sekundartbudskap/ifokus
 5. Klicka på OK.
 6. Publicera startsidan.

Ta bort I fokus från startsidan

Om I fokus inte ska synas på startsidan så gör du följande.

 1. Gå till startsidan för skr.se.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Ta bort länken under Sekundärt budskap, genom att klicka på krysset.
 4. Klicka på OK.
 5. Publicera startsidan.

Ändra innehåll I fokus

 1. Gå till sidan /skr/funktioner/startsidekomponenter/sekundartbudskap/ifokus
 2. Dubbelklicka på puffarna.
 3. Dubbelklicka på den sida som ska bytas ut.
 4. Peka ut den sida som ska läggas till.
 5. Klicka OK.
 6. Klicka OK.
 7. Publicera sidan.

Byt rubrik på puff

Som standard så är det rubriken på sidan som puffen länkas till som syns. Om rubriken behöver bytas så gör du följande.

 1. Gå till sidan som puffen länkas till.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Gå till Puffar och navigering.
 4. Skriv en rubrik i fältet för Puffrubrik.
 5. Klicka på OK.
 6. Publicera sidan.

Byt ingress på puff

Som standard så är det ingressen på sidan som puffen länkas till som syns. Om ingressenbehöver bytas så gör du följande för att byta den.

 1. Gå till sidan som puffen länkas till.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Gå till Puffar och navigering.
 4. Skriv en ingress i fältet för Puffingress.
 5. Klicka på OK.
 6. Publicera sidan.

Byt bild på puff

Som standard så är det bilden som finns på sidan som puffen länkas till som syns. Om det inte finns någon bild eller om du vill byta ut den i puffen så gör du så här.

 1. Gå till sidan som puffen länkas till.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Gå till Puffar och navigering.
 4. Peka ut en ny bild under Puffbild.
  1. Välj Länktyp: Bild
 5. Ladda upp bilden i Bildarkiv/SKR/Presstjänsten/Startsida skr.se/I fokus
 6. Klicka på OK.
 7. Publicera sidan.

Aktuellt

Ändra innehåll Aktuellt

 1. Gå till sidan /skr/funktioner/startsidekomponenter/Aktuellt/Aktuellt
 2. Dubbelklicka på puffarna.
 3. Dubbelklicka på den sida som ska bytas ut.
 4. Peka ut den sida som ska läggas till.
 5. Klicka OK.
 6. Klicka OK.
 7. Publicera sidan.

Byt rubrik på puff

Som standard så är det rubriken på sidan som puffen länkas till som syns. Om rubriken behöver bytas så gör du följande.

 1. Gå till sidan som puffen länkas till.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Gå till Puffar och navigering.
 4. Skriv en rubrik i fältet för Puffrubrik.
 5. Klicka på OK.
 6. Publicera sidan.

Byt ingress på puff

Som standard så är det ingressen på sidan som puffen länkas till som syns. Om ingressenbehöver bytas så gör du följande för att byta den.

 1. Gå till sidan som puffen länkas till.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Gå till Puffar och navigering.
 4. Skriv en ingress i fältet för Puffingress.
 5. Klicka på OK.
 6. Publicera sidan.

Byt bild på puff

Som standard så är det bilden som finns på sidan som puffen länkas till som syns. Om det inte finns någon bild eller om du vill byta ut den i puffen så gör du så här.

 1. Gå till sidan som puffen länkas till.
 2. Gå till Egenskaper/Metadata.
 3. Gå till Puffar och navigering.
 4. Peka ut en ny bild under Puffbild.
  1. Välj Länktyp: Bild
 5. Ladda upp bilden i Bildarkiv/SKR/Presstjänsten/Startsida skr.se/I fokus
 6. Klicka på OK.
 7. Publicera sidan.