Publicerad 15 december 2022

Sökmotoroptimering, SEO

Checklista för att göra en sida optimerad för sökmotorer.

Du skriver alltid för besökaren i första hand, inte för en sökmotor. Se till så att innehållet är relevant, användarvänligt och lättläst. Inkludera relevanta sökord på ett naturligt sätt i texten.

  1. Ta fram relevanta sökord.
  2. Sidnamnet ska innehålla det viktigaste sökordet.
  3. Sidrubriken ska vara unik och innehålla det viktigaste sökordet.
  4. Ingressen ska vara sammanfattande och innehålla sökord.
  5. Underrubriker bör innehålla sökord.
  6. Inkludera relevanta sökord på ett naturligt sätt i texten.
  7. Bilder ska vara relevanta och optimerade för sök.
  8. Länka till relevant innehåll.

  1. Ta fram relevanta sökord

  Vilka sökord ska besökarna använda för att komma till sidan?

  • Gör en sökning på Google med de sökord du vill använda för att se om de är relevanta. Viktigt! Gör sökningen i webbläsarens privata läge.
  • Gör en sökning på skr.se för att se om det finns flera sidor som använder dina sökord.
  • Ta fram ett primärt sökord och flera sekundära sökord.
   • Sekundära sökord kan vara synonymer eller relaterade ord till ditt primära sökord.

  Viktigt!

  Fundera på om det finns andra sidor på webbplatsen som konkurerar med de sökord du har valt. Det kan vara så att andra sidor ska komma högre upp i sökresultatet. Är du osäker? Prata med din innehållsstrateg.

  Exempel på primära och sekundära sökord

  Primärt sökord: Kollektivavtal

  Sekundära sökord: kollektivavtal arbetsgivare, kollektivavtal kommunal, anställningsavtal, kollektivavtal för anställda inom hälso- och sjukvården.

  2. Sidnamnet ska innehålla det viktigaste sökordet

  Sidnamnet används i menyer och i webbadressen.

   • Placera det primära sökordet i början av sidnamnet.

   3. Sidrubriken ska vara unik och innehålla det viktigaste sökordet

   Gör en sökning på din rubrik i webbplatssöket, då ser du om det finns fler sidor med samma sidrubrik på webbplatsen. Finns det redan en sida med samma rubrik så skriver du om din rubrik så att den blir unik och relevant.

    • Rubriken ska kunna stå för sig själv och innehålla det viktigaste sökordet.
    • Placera det primära sökordet i början av rubriken.
    • Rubriken ska vara unik på webbplatsen.
    • Rubriken ska innehålla max 70 tecken inklusive blanksteg.

    4. Sammanfattande ingress med sökord

    • Ingressen ska vara unik och anpassad efter sidan.
    • Ingressen ska innehålla max 156 tecken inklusive blanksteg.
    • Ingressen ska beskriva vad sidan handlar om, inte bara vara det första stycket av din text.
    • Få med det sökord, gärna flera, på ett naturligt sätt.

    5. Underrubriker bör innehålla sökord

     • Inkludera övriga sökord i underrubrikerna på ett naturligt sätt.
     • Placera sökordet i början av rubrikerna.

     6. Innehåll ska vara relevant, användarvänligt och lättläst

     • Innehållet på webbplatsen ska besvara besökarens frågor, hjälpa dem att lösa sin uppgift för besöket.
     • Skriv för besökaren och inte för sökmotorn genom att se till så att innehållet är relevant, användarvänligt och lättläst. Då kommer även sökmotorerna att gilla innehållet.
     • Inkludera relevanta sökord på ett naturligt sätt i texten.

     Hittbart innehåll

     7. Optimera bilder för sök

     Bilder ska vara relevanta för innehållet och optimerade för sök.

     • Filnamnet ska förklara vad bilden föreställer och innehålla sidans sökord.
     • Alternativtexten ska beskriva innehållet och innehålla dina sökord.

     Exempel på hur en bild optimeras för sök

     Filnamn: En-person-far-en-spruta-med-vaccin-mot-covid-19

     Alternativtext: En person får en spruta med vaccin mot Covid-19.

     En person får en spruta med vaccin mot Covid-19.

     8. Länka internt till relevant innehåll

     Länkar till andra sidor på webbplatsen är ett bra sätt att få besökaren att stanna längre på webbplatsen och att hitta relevant innehåll.

      • Länktexten bör vara rubriken på den sidan som länken går till.

      9. Indexera sidan för webbplatsens interna sök

      När sidan är klar och publicerad kan du indexera sidan för att den ska synas i det interna söket.

      1. Gå till sidans Egenskaper.
      2. Gå till Sök under Funktioner.
      3. Klicka på Indexera om.
      4. Klicka på Ok.