Publicerad 19 december 2022

Puffar

Lathundar för att ändra och hantera puffar.

Puffar används för att skapa en klickbar yta som leder till en utpekad sida på webbplatsen. Ytan kan innehålla rubrik, ingress och bild. Puffar skapas med hjälp av modulen Puffar och kräver behörighet Innehållsstrateg.

Puffens innehåll hämtas från den sida som pekas ut i modulen. Du måste alltså säkerställa målsidan innehåller den information som ska visas i puffen. Det går att ange alternativ till ordinarie rubrik, ingress och bild i målsidans metadata.

Modulen har ännu inte fullgott stöd för länkar till andra webbplatser än den där modulen är publicerad. Rent tekniskt går det att peka ut en sida som finns på en annan webbplats i Sitevision-portalen, men länken kommer att behandlas som intern - vilket bland annat gör att statistiken blir felaktig. Därför får modulen bara användas för puffar till sidor på den egna webbplatsen.

Gör så här (kräver minst behörighet Webbredaktör)

För att lägga till en puffmodul krävs behörighet Innehållsstrateg, men redaktörer kan göra inställningar och anpassa puffens rubrik, ingress och bild.

Ställ in puffmodulen

 1. Gå till sidan där puffarna visas.
 2. Dubbelklicka på modulen Puffar.
  • Säkerställ att pufftypen Bildpuff är vald.
 3. Välj vilka sidor som ska visas i puffarna.
  • Säkerställ att valet Egen lista är aktivt.
  • Peka ut de sidor som ska synas som puffar.
   • Dubbelklicka på en av de befintliga valen för att peka ut en ny sida.
   • Du måste välja antingen två eller fyra sidor.
 4. Flytta sidorna uppåt eller nedåt i listan om du vill att puffarna ska visas i en särskild ordning.
  • Den översta målsidan i listan visas längst till vänster i desktop. I mobilläget hamnar den överst.
 5. Tryck OK.
 6. Publicera sidan.

Ändra puffrubrik eller puffingress, peka ut puffbild

Rubrik och ingress hämtas automatiskt från sidan som puffen leder till. Vill du ha en annan rubrik eller ingress i puffen måste du ändra det i metadata för sidan som puffen länkar till. Puffbilden hämtas inte automatiskt utan måste läggas till manuellt.

 1. Gå till sidan som puffen länkar till.
 2. Välj Egenskaper > Metadata > Puffar och navigering.
 3. Om du vill ha en egen rubrik i puffen anger du den i fältet Puffrubrik.
 4. Om du vill ha en egen ingress anger du den i fältet Puffingress.
 5. Ladda upp och/eller peka ut den bild som ska visas i puffen via fältet Puffbild.
  • Bilden ska ha formatet 600 x 260 pixlar.
 6. Tryck OK.
 7. Publicera sidan.

Illustrationer

Ändra rubrik och ingress på puff.

Ladda upp och/eller peka ut puffbild.

Dubbelklicka på målsida för att välja en annan sida som målsida.

Välj målsida för puff.

Tänk på

 • Puffmodulen får inte användas för länkar till sidor på andra webbplatser än den egna.
 • Rubriker och ingresser i puffar ska inte vara för långa. Begränsa dig till max två rader text i rubriken och tre rader text i ingressen.
 • Försök att ge puffarnas rubriker respektive ingresser samma antal rader text när de visas bredvid varandra.
 • Det måste vara ett jämnt antal puffar – men inte fler än fyra.