Publicerad 15 december 2022

Nyheter, nyhetsartikel

Riktlinjer för nyheter och lathund för lokala nyhetsartiklar.

Nyheter på webbplatsen kan skapas när man vill lyfta ett aktuellt ämne där innehållet har en kortare livslängd än en vanlig innehållssida.

Riktlinjer

Tänk på att en nyhet ska vara just en nyhet, det vill säga aktuell infromation här och nu. Om informationen behöver finnas tillgänglig över en längre period för webbplatsens besökare passar informationen bättre på en innehållssida.

 • Nyheter ska avpubliceras efter sex månader (som längst). I samband med publiceringen kan redaktören ange datum för automatisk avpublicering.
 • Andra riktlinjer kan gälla för nyheter som SKR:s presstjänst publicerar. Dessa hittar du på SKR:s intranät.

Lokala nyhetsartiklar, gör så här (kräver lägst behörighet Redigerare)

Börja med att kopiera den exempelartikel du når med länken nedan. Följ sedan stegen nedan. Kontrollera metadata i samband med publiceringen.

Artikel att kopiera

 1. Gå till det lokala nyhetsarkiv där artikeln ska publiceras.
 2. Högerklicka på arkivet och välj "Klistra in".
 3. Redigera artikeln som vanligt.
 4. Publicera artikeln och ange datum för automatisk avpublicering – som mest 6 månader framåt.
  • Glöm inte att ange och kontrollera metadata för artikeln i samband med publiceringen. Se instruktion nedan.

Metadata som måste anges och/eller kontrolleras

  • Kategori. Välj den kategori som passar bäst in på artikeln. Om ingen kategori är applicerbar lämnar du det tomt.
  • Innehållstyp. Kontrollera att artikeln har Nyhet som innehållstyp.
  • Verksamhetsområde. Detta ärvs från ovanliggande sidor och ska normalt inte ändras.
  • Informationsansvarig. Peka ut den person som är ansvarig för innehållet i artikeln.

  Tänk på

  Artiklar som handlar om ett ämne på en mer övergripande nivå klarar sig oftast utan en kategori, eftersom metadatat för verksamhetsområde täcker in det. Ett exempel är allmänna artiklar om ekonomiämnet, där verksamhetsområdet "Ekonomi" räcker för att artikeln ska kunna hittas av besökaren - till exempel genom en artikellistning på en ämnessida.

  Läs vidare