Publicerad 22 december 2022

Informationsruta

Riktlinjer och lathundar för informationsrutor.

Syftet med en informationsruta är att presentera relaterad information. Det vill säga innehåll som inte är nödvändig för att sidan ska göra sitt jobb, men som ändå kan ge ett mervärde till besökaren. Information som är nödvändig för att besökaren ska kunna utföra sin uppgift på sidan får inte placeras i en informationsruta.

Riktlinjer

 • Informformationsrutan ska användas sparsamt. Den drar till sig mycket uppmärksamhet i och med sin grafiska utformning och kan därför lätt "överskugga" sidans huvudinnehåll.
 • Du bör inte har fler än en informationsruta på en sida.
 • Informationsrutan får inte användas för designmässiga ändamål eller för att lyfta fram något som den informationsansvarige anser vara särskilt viktigt.
 • Informationsrutan bör placeras så långt ner som möjligt på sidan.
 • Den får aldrig placeras direkt under ingressen.
 • Rubriken i informationsrutan är valfri. Den ska dock vara kortfattad och beskriva vad informationsrutan innehåller.
  • Exempel på rubriker: "Fakta om xyz","Bakgrund till xyz", "Regler för xyz", "Så fungerar xyz".
 • Texten i en informationsruta ska vara kortfattad. Informationsrutan kan vid behov innehålla illustrationer.
 • Informationsrutan ersätter inte etiketten "Läs vidare". Den får därför inte innehålla mer än någon enstaka länk.
 • Exempel på innehåll i en informationsruta:
  • Bakgrundsinformation
  • Faktauppgifter
  • Utdrag ur regelverk
  • Ordförklaringar

Gör så här (kräver minst behörighet Redigerare)

 1. Markera den textmodul som ska utgöra informationsrutan.
 2. Högerklicka och välj Dekoration > Informationsruta.

Tänk på

Informationsrutan är tekniskt och strukturmässigt en del av sidans innehåll. Därför behöver rubriker och rubriknivåer följa riktlinjerna för vanliga rubriker.