Publicerad 28 november 2022

Evenemang, kalenderhändelse

Riktlinjer och lathundar för evenemang och kalenderhändelser. Lathund för att ändra till Inspelat evenemang.

Evenemangskalendern på skr.se innehåller enbart evenemang som SKR är huvud- eller medarrangör till. Om andra aktörers evenemang och arrangemang ska lyftas fram kan detta göras under det aktuella ämnet på webbplatsen.

Riktlinjer

 • Kalendern innehåller aktuella evenemang. Genomförda evenemang tas bort efter slutdatum.
 • Inställda evenemang behandlas som vanliga kalenderhändelser och tas bort efter evenemangets ursprungliga slutdatum, men status ändras från Öppen till Inställt.
 • Om evenemanget flyttas till ett annat datum återanvänds den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en ny.
 • Programmet för evenemanget ska alltid finnas i kalenderhändelsen.
  • Bifoga inte programmet och/eller hela inbjudan som en fil. All relevant information ska finnas direkt i kalenderhändelsen.
 • Om ett evenemang pågår under en längre period men anmälan stängs vid första tillfället, så räcker det med en evenemangssida. Sidan tas bort i samband med att anmälan stängs.
 • Om ett evenemang pågår under en längre period och innehåller flera olika tillfällen med seperat anmälan för varje tillfälle, då ska du skapa en evenemangssida per tillfälle. Gör länkar mellan respektive evenemangssida.

Särskilda riktlinjer, tillägg till ordinarie riktlinjer

Riktlinjerna för text, bild, länkar och så vidare gäller även för evenemang, med vissa undantag och tillägg. Det finns även särskilda metadata som ska anges.

Sidrubrik

 • Ange evenemangets namn som sidrubrik.
 • Om evenemanget är återkommande men hålls på olika orter, anger du orten inom parentes sist i rubriken.

Ingress

Ingressen ska beskriva vad evenemanget handlar om och varför man ska anmäla sig till det.

Startdatum och slutdatum

Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat Visa endast datum till "Ja".

Plats: Fysiskt / på plats

Flera deltagare på samma plats. Hög grad av delaktighet. Ort samt lokal eller konferensanläggning ska alltid anges.

Exempel Plats: Hornsgatan 20, Runda rummet plan 12

Exempel Ort: Stockholm

Plats: Digitalt

Hög grad av delaktighet där deltagarna deltar med egen dator uppkopplade med ljud och bild. Ange gärna vilken teknik som används samt hur deltagaren kan interagera med deltagare och medverkande.

Exempel: Digitalt (Zoom)

Plats: Webbsändning

Låg eller ingen delaktighet. Lite som en tv-sändning. Deltagaren kan i vissa fall ställa frågor via en chatt.

Exempel: Webbsändning

Brödtext

 • Ange evenemangets program med tider, programpunkter och föreläsare om det finns.
  • Finns det kursledare eller liknande ska du ange detta. Det görs genom att du länkar in en särskild sida som innehåller personens namn, titel och bild.
 • Specificera målgruppen för evenemanget i brödtexten.
 • Om en webbsändning är kostnadsfri och ingen anmälan behöver göras så går det bra att lägga länken till sändningen direkt i brödtext-fältet. Då går det inte att veta hur många eller varifrån deltgarna kommer. Det går heller inte att skicka dokumentation i efterhand. Kurs- och konferens avgör oftast detta.
 • Praktisk information. Under målgrupp ska rubriken Praktisk information läggas till. Där läggs information som är av vikt för deltagare och kan skapa många frågor hos KC. T.ex ska det alltid finnas information vid digitala möten.
  • "Sändningen kommer att spelas in och finns tillgänglig fram till och med xx." Kan behöva läggas till "....för anmälda deltagare."
  • Om den digitala evenemanget inte spelas in ska det också stå här. "Seminariet går inte att ses i efterhand." alternativt "Seminariet spelas inte in och går därför inte att ta del av i efterhand."

Gör så här (kräver lägst behörighet Redigerare)

Skapa nytt evenemang med genväg

 1. Logga in på skr.se.
 2. Var kvar i visningsläget .
 3. Klicka på knappen för genväg och välj Evenemang.
 4. Redigera och publicera evenemanget.

Skapa nytt evenemang direkt i arkivet

 1. Logga in på skr.se.
 2. Gå in i redigerarläget
 3. Skapa ett nytt evenemang i arkivet SKR / Tjänster / Evenemang / Hitta evenemang / Kalenderhändelser.
 4. Redigera och publicera evenemanget.

Metadata för evenemanget

Följande metadata behöver anges eller kontrolleras för ett evenemang:

Evenemang

 • Startdatum. När evenemanget startar.
 • Slutdatum. När evenemanget slutar.
 • Sista anmälningsdatum, När är sista dag för anmälan.
 • Visa endast datum. Om inga start- och sluttider ska visas.
 • Plats
  • Fysiskt / på plats. Skriv lokal och adress. Exempel: Hornsgatan 20, Runda rummet plan 12
  • Digitalt. Exempel: Digitalt, Zoom
  • Webbsändning
 • Ort. På vilken ort evenemanget äger rum. Välj från listan eller ange en ny.
 • Kostnad. Vad kostar det att delta.
 • Status
  • Öppen, (förvalt alternativ).
  • Avslutat
  • Fullbokat
  • Flyttat
  • Inställt
 • Länk till anmälan. Klistra in adress till anmälan (Delegia). Sedan januari 2024 finns möjligheten till att lägga upp en länk direkt på evenemangssidan, om evengemanget är kostnadsfritt och webbsänds. Då läggs länken direkt i brödtexten ovanför rubriken Innehåll.
 • Typ av evenemang. Här anger du det som passar bäst in.
  • Konferens: Inspiration, information, diskussion och erfarenhetsutbyte med ett brett programinnehåll, minst en dag
  • Seminarium: Information, inspiration och möjlighet att diskutera gemensamma frågor, max en halvdag.
  • Utbildning, kurs: Kunskap, fortbildning och ökad kompetens genom undervisning och erfarenhetsutbyte, varierad längd.
  • Uppdragsutbildning: Skräddarsydda utbildningar och kurser för ert behov och era utmaningar, anpassad längd.
  • Webbutbildning: Självstudier i ett pedagogiskt upplägg med olika delmoment, genomför när det passar dig.
  • Inspelade evenemang: Seminarier och kurser att se i efterhand när du själv har möjlighet. Se vidare instruktion nedan nedan.

Redaktionellt

 • Kategorier (ämne). Ämnet visas i olika sammanhang vid presentationen av evenemangen. Välj den kategori som passar bäst in på artikeln. 
 • Verksamhetsområde. Krävs för att automatiska listningar på andra sidor ska fungera. Välj det som passar bäst in på evenemanget.
 • Informationsansvarig. Peka ut den person som är ansvarig för evenemanget.

Tänk på

 • Bäst före-påminnelser ska vara inaktiverade, det vill säga rutan Aktivera tidpunkt för påminnelse om att se över innehållet ska vara urkryssad.

Ändra till Inspelat evenemang

Gå till sidan för evenemanget, ligger i arkivet Kalenderhändelser eller Inaktuella evenemang. Om sidan ligger i arkivet Inaktuella evenemang flyttar du det till arkivet Kalenderhändelser.

 1. Ändra metadata
  1. Byt metadatat Typ av evenemang till Inspelade evenemang.
  2. Ta bort start- och slutdatum genom att klicka i rutan Ärv värde vid metadatat Startdatum och Slutdatum (se bild nedan).
  3. Ta bort anmälningslänk.
 2. Ändra innehåll på sidan.
  1. Skriv hur länge evenemanget går att se. Exempel: Kan ses i till och med den 15 juni 2022.
  2. Skriv om innehållet så att det är rätt tempus, det ska framgå att evenemanget har genomförts. Ta även bort innehåll som inte är relevant för det inspelade evenemanget.
 3. Avpublicering
  • Om evenemanget bara går att se en viss period så måste du sätta ett avpubliceringsdatum.