Publicerad 1 december 2022

Etiketter

Riktlinjer och lathundar för etiketter (överskrifter) för relaterad information.

Etiketter är en särskilt formgiven mellanrubrik som används som överskrift för relaterat innehåll på en sida. Relaterat innehåll är innehåll som finns på en sida, men som inte behövs för att besökaren ska kunna lösa sin uppgift på sidan. Sidan ska alltså kunna fortsätta att göra sitt obb även utan det relaterade innehållet.

Exempel på relaterat innehåll är fördjupningsinformation, utvikningar och hänvisningar till liknande innehåll. Det ska alltid placeras längst ner på sidan, efter den huvudsakliga informationen.

Riktlinjer

Alltför många etiketter och länkar på en sida gör sidan svår att ta till sig, eftersom syftet blir otydligt. Helheten avgör hur många länkar och etiketter som bör användas på sidan.

 • Använd maximalt 3-4 etiketter på en sida.
 • Använd maximalt 8-10 länkar länkar totalt under sidans etiketter.
 • Om sidans länkar är nästan lika många (eller överstiger) antalet rader text i huvudinnehållet, behöver innehållet troligen struktureras på något annat sätt.
  • Undantaget är sidor med enbart länkar.
 • Om möjligt ska länkar under en etikett skapas som en lista som automatiskt uppdaterar sitt innehåll, till exempel genom att listan hämtar innehållet från ett Sitevision-arkiv.

I beskrivningarna av vilka etiketter som får användas på skr.se finns mer detaljer om vad som gäller för respektive etikett.

Gör så här (kräver minst behörighet Redigerare)

 1. Lägg till en textmodul längst ner på sidan.
 2. Skriv etikettens namn i textmodulen.
 3. Ange Rubrik 2 som formatmall.
 4. Högerklicka på textmodulen och välj Dekoration > Etikett (Underrubrik - h2).
 5. Lägg till ännu en modul för det innehåll som ska visas under etiketten.

Exempelmodul att kopiera

Kopiera modulen nedan och klistra in där du behöver en etikett.

Exempelmodul etikett att kopiera

Text under etiketten.

Etiketter som används på skr.se

På skr.se är det inte tillåtet att skapa egna etiketter, utan du ska använda någon av de som listas nedan. Följande etiketter är tillåtna och ska placeras i den här ordningen:

Aktuellt

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till nyheter och aktualiteter inom ämnet.
 • Rubrikerna hämtas från det centrala nyhetsarkivet och/eller ett lokalt nyhetsarkiv (i samband med ämnet).
 • Maximalt 3-4 artiklar.

Evenemang

Ska innehålla en länk till evenemangskalendern där en färdig filtrering visas. Filtreringen sker utifrån det ämne som sidan är märkt med.

Publikationer

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till publikationer som ligger i det centrala publikationsarkivet på skr.se.
 • Den sista länken ska alltid erbjuda en genväg för att hitta alla publikationer inom ämnet (om sådana finns). Länktexten ska då vara Alla publikationer inom X (X=ämne).

Lärande exempel

Ska innehålla en länk till samlingssidan för lärande exempel där en färdig filtrering visas. Filtreringen sker utifrån det ämne som sidan är märkt med.

Nyhetsbrev

Ska innehålla en länk till en sida där alla relevanta nyhetsbrev visas.

Bloggen [ bloggens namn ]

 • Används för att visa ut inlägg från en SKR-blogg (via RSS).
 • Maximalt tre länkar får visas.

Podden [ poddens namn ]

 • Används för att visa ut inlägg från en SKR-podd (via RSS).
 • Maximalt tre länkar får visas.

Blanketter och mallar

 • Ska innehålla en lista med blanketter och mallar som är relaterade till sidan.
 • Om listan överstiger tre objekt läggs istället en länk till en undersida med alla blanketter och mallar.

Läs vidare

 • Ska innehålla länkar till andra sidor som har relevans för ämnet, på skr.se eller andra webbplatser.
 • Får inte innehålla länkar till sidor som redan syns i sidans undermeny.
 • Maximalt 3-4 länkar.