Publicerad 14 december 2022

Cirkulär

Riktlinjer och lathundar för cirkulär.

Cirkulär ska användas när samtliga medlemmar inom en specifik verksamhet måste nås av information om nya, betydande förutsättningar som de måste känna till.

Sedan juni 2023 fyller handläggaren själv i cirkulärmallen som finns i Public360. Länk till mall med diarienummer och cirkulärnummer får handläggaren genom att maila registrator@skr.se.

Skapa cirkulär för handläggare

Riktlinjer

 • Cirkulär används restriktivt.
 • Information som är bra att känna till men inte nödvändig, förmedlas via andra andra kanaler eller på andra delar av skr.se.
 • När ett nytt cirkulär publiceras görs även en notifiering (prenumerationsutskick).
 • Läs vidare om cirkulär på intranätet.

Lathund för att skapa cirkulärartikel

 1. Klicka på genvägen Cirkulär.
  • Du hittar genvägen längst ner till höger när du är inloggad på skr.se. Ikonen ser ut som en blixt med ett plustecken.
 2. Skapa innehållet i artikeln.
  • Bara rubrik och ingress ska anges.
 3. Fyll i metadata och ladda upp dokumentet och eventuella bilagor.
  • Se nedan för mer information om metadata.
 4. Publicera cirkuläret.

Metadata

All metadata hittas i panelen Egenskaper > Metadata eller i fliken Metadata när du startar publiceringsprocessen.

Metadatakategorin Cirkulär

 • Cirkulär (PDF). Peka ut den PDF som ska länkas till knappen Ladda ner cirkulär (PDF) på sidan.
  • Ladda upp filen till sidan (inte till Filarkivet).
 • Bilagor. Peka ut den eller de filer som är bilagor till cirkuläret.
  • Klicka på Lägg till... > Länk.
  • Länktyp: Fil.
  • Ladda upp filerna till sidan, inte till Filarkivet.
  • Ange bilagans namn när du har pekat ut den uppladdade filen. Det är detta namn som kommer att synas i listan över bilagor.
 • Avsändare. Här väljer du mellan SKR och SKR/Sobona.
 • Författare. Skriv in vem som är huvudförfattare av cirkuläret enligt formeln SKR: Förnamn Efternamn. Till exempel SKR: Anders Andersson.
  • Om Sobona är avsändaren används principen Sobona: Förnamn Efternamn.
 • År. Det år cirkuläret är utgivet. Anges med fyra siffror, till exempel 2021.
 • Serienummer. Det nummer cirkuläret har. Tal under 10 anges med två siffror, till exempel 03.
 • Diarienummer. Ange cirkulärets fullständiga diarienummer, till exempel SKR2021/00528.
 • Löpnummer/utgåva. Ange cirkulärets fullständiga löpnummer och utgåva. Skrivs enligt formeln ÅR:Nummer, där året skrivs med två siffror, till exempel 21:18.
 • Ersätter. Peka ut det inaktuella cirkulär (artikel) som det nya cirkuläret ska ersätta. Lämna tomt om cirkuläret inte är en ersättning för ett existerande cirkulär.
  • Om cirkuläret du jobbar med ska ersätta ett existerande, behöver du även justera metadata på det tidigare cirkuläret (artikeln).
 • Ersätts av. Peka ut det nya cirkulär som ska ersätta det existerande cirkuläret.
  • Behöver bara anges om cirkuläret har ersatts av ett nyare.

Metadatakategorin Redaktionellt:

 • Kategori. Ange vilket eller vilka kategorier som har bäring på cirkulärets innehåll. Om ingen kategori är tillämplig lämnas fältet tomt.
 • Verksamhetsområde. Ange vilket eller vilka verksamhetsområden som cirkulärets innehåll handlar om. Minst ett verksamhetsområde måste anges, men cirkulär kan ha flera verksamhetsområden.
 • Innehållstyp. Kontrollera att innehållstypen är Cirkulär.

Lathund för att notifiera cirkulärartikel

Den som publicerar ett nytt cirkulär ansvarar även för att cirkuläret läggs i prenumerationsköerna. Formulera notifieringen enligt följande formel:

Rubrik

Cirkulär XX:XX: [Cirkulärets rubrik]

Ingress

Mottagare: [Radbrytning]

[Mottagare] (De roller som ska nås av cirkuläret återfinns antingen i meddelandet från redigeraren alternativt på cirkulärets första-sida. Mottagare behövs om tex en central administratör distribuerar cirkulären internt till vissa yrkesgrupper.). [Radbrytning x 2]

Sammanfattning: [Radbrytning]

[Cirkulärets ingress].

Exempel

Exempel på rubrik:

Cirkulär 21:33: Tekniksprånget

Exempel på ingress:

Mottagare:

-Kommunstyrelsen -Regionstyrelsen -Medlem i Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation -Arbetsgivarpolitik

Sammanfattning:

En uppdatering av Tekniksprångsavtalet har överenskommits med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen. Lönenivån har höjts för 2021 respektive 2022. Parterna har även överenskommit om att avtalet från och med 1 januari 2022 ersätter KFS - Kommunala Företagens Samorganisations avtal om praktikantanställning, Tekniksprånget. Ändringarna medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalet sedan tidigare antagits lokalt behöver Tekniksprångsavtalet inte antas på nytt.

Tänk på

Bäst före-påminnelser ska vara inaktiverade, det vill säga rutan "Aktivera tidpunkt för påminnelse om att se över innehållet" ska vara urkryssad vid publicering.

Läs vidare