Publicerad 21 november 2022

Blogginlägg, blogg

Riktlinjer och lathundar som rör bloggar och blogginlägg.

Riktlinjerna tar upp skillnader mellan blogginlägg och vanliga sidor eller nyheter på skr.se. Lathundarna rör dels blogginlägg, dels hur en ny blogg sätts upp.

Tips och riktlinjer för val av blogg som kommunikationskanal finns på intranätet.

Blogg, SKR:s intranät

Riktlinjer för blogginlägg

Unikt innehåll

Blogginlägg ska inte dubblera annat innehåll på skr.se. De ska inte heller upprepa samma innehåll som är publicerat på andra webbplatser. Utvidga innehållet, anpassa det eller referera kort och länka vidare. Syftet med unikt innehåll är att upprätthålla en god sök- och hittbarhet.

En skribent per inlägg

Varje blogginlägg har en skribent. Skribenten pekas ut med metadatat Skribent.

Rubriker och ingress

Ett blogginlägg kan ha en längre rubrik än vanliga sidor. Håll rubriken till max 100 tecken, 10-12 ord.

Ett påstående, ställningstagande, en uppmaning eller till och med en fråga kan fungera bra som rubrik.

Tänk på att ingressen ofta används vid utskick med prenumerationstjänsten.

Inläggets längd

Ett inlägg bör omfatta mellan 2 000 och 4 000 tecken.

Ett kortare inlägg kan vara befogat för att uppmärksamma följarna om något aktuellt. 300-400 tecken är dock ett minimum.

Hänvisa och citera

Referera ofta och gärna med länkar, såväl mellan egna blogginlägg som inom och utom skr.se.

Blockcitat

En kort del av skribentens text, max 250 tecken, kan webbredaktören välja att lyfta fram som ett citat med så kallade blockcitat, för att markera ett påstående.

Blockcitat är ett mycket framträdande grafiskt element på en sida. Använd det sparsamt.

Pratminus

Citat i form av så kallade pratminus, alltså av mer intervjulikande karaktär där en person får uttala sig, hör dock hemma i nyhetstexter och inte i blogginlägg.

Etiketter (taggar) och kategorier (ämnen)

Etiketter och kategorier ger besökaren en kontext och erbjuder ett sätt att navigera för den som vill hitta fler inlägg inom samma ämne eller med samma etikett. De har dock begränsad betydelse för sökbarhet. 

 • Varje inlägg ska ha minst en kategori och en etikett.
 • Kategorierna är fasta, skapas centralt och motsvarar i våra verksamhetsområden.
 • Etiketter skapar du efter behov, men för många etiketter blir störande. Tänk därför på att:
  • Återanvända befintliga etiketter istället för att göra nya snarlika.
  • Ha maximalt 30 aktiva etiketter att välja mellan för bloggen som helhet. Ta gärna ta hjälp av innehållsstrateg och/eller kommunikationsstrateg vid urvalet.
  • Städa årligen, i samband med översyn av vilka inlägg som bör avpubliceras.

Delningsbilder på skribenter

Det finns färdiga delningsbilder av skribenter på SKR:s bloggar. Du hittar dem i Sitevisions bildarkiv: Bildarkiv / SKR / Delningsbilder. Om du vill ha en annan delningsbild, se instruktion:

Bild för delning i sociala medier, lägg till

Moderering av kommentarer

Alla kommentarer på bloggar på skr.se granskas av i första hand en webbkommunikatör och vid osäkerhet även av ansvarig kommunikationsstrateg. SKR förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som är olagliga, innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra.

Följande gäller:

 • Kommentarerna ska hålla en god ton.
 • Hat och hot hör inte hemma på skr.se.
 • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget.
 • Kommentarer riktade till andra aktörer eller verksamheter publiceras inte.
 • Inlägg och kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

Skapa blogginlägg, gör så här (kräver lägst behörighet Webbredaktör)

Varje blogginlägg är en artikel som ligger i ett arkiv. Sidan som visar upp alla blogginlägg hämtar informationen från artiklarna i arkivet.

 1. Gå till bloggen.
 2. Gå till bloggens arkiv i redigerarläget.
 3. Välj Skapa ny.
 4. Välj mallen Bloggartikel.
 5. Tryck OK.
 6. Skriv rubriken för blogginlägget i textmodulen Rubrik.
 7. Skriv ingressen för blogginlägget i textmodulen Ingress.
 8. Skriv blogginlägget i textmodulen Innehåll.
 9. Lägg till metadata för blogginlägget under Egenskaper > Metadata.
  • Välj en skribent för blogginlägget i listan, Blogg: Skribent.
  • Välj de etiketter som blogginlägget handlar om, Blogg: Etiketter.
  • Välj de kategorier som blogginlägget handlar om, Redaktionellt: Kategorier.
 10. Tryck OK.
 11. Publicera inlägget.

Tips – sökoptimera bloggrubriken

Ett sätt att sökoptimera sin bloggrubrik är ett inleda med ett nyckelord som sedan utvecklas. Exempel:

 • Välkomna besked i ett pressat läge
  kan utvecklas till:
  Hemkarantän: Välkomna besked underlättar för skolorna i ett pressat läge
 • Styr genom tillit för att öka tillgänglighet till vården
  kan utvecklas till:
  Uppskjuten vård: Styr genom tillit för ökad tillgänglighet till vård

Skapa ny blogg, gör så här (kräver lägst behörighet Innehållsstrateg)

För att underlätta skapandet av en ny blogg finns det en tom mallblogg som du ska kopiera.

Mallbloggen

 1. Gå till mallbloggen.
 2. Växla till redigeringsläget.
 3. Kopiera sidan (mallbloggen).
 4. Klistra in sidan där alla andra bloggar samlas.
  • Se till att även klistra in undersidorna!
 5. Döp om bloggen och se över de metadatan som börjar med Blogg men hoppa över Blogg: Kategorier som enbart ska användas på bloggartiklarna.
 6. Sätt upp en prenumeration under Egenskaper > Prenumeration.
 7. Fyll i bloggens längre beskrivning i textmodulen Innehåll i Mittenspalten.
 8. Redigera Nyhetsmodulen i Mittenspalten och peka ut det arkiv som du hittar direkt under din nya bloggsida.
  • Ta bort det arkiv som pekar mot mallbloggens arkiv.
 9. Kopiera RSS-länken som du finner inne i Nyhetsmodulen > Inställningar > RSS.
 10. Klistra in den kopierade RSS-länken i bloggsidans metadatafält Blogg: RSS-länk.
 11. Högerklicka på din nya bloggsida och avmarkera valet Dölj i menyer.
 12. Publicera bloggen.

Lägg till eller ändra kategorier

 1. Välj Samlingssidan för bloggar > Metadata.
 2. Gå till metadatafältet Blogg: kategorier.
 3. Lägg till en ny kategori i listan eller ändra en befintlig kategori.
 4. Klicka på OK.
 5. Publicera Samlingssidan för bloggar.

Lägg till skribenter

Alla skribenter för samtliga bloggar samlas i mappen Skribenter under Samlingssidan för bloggar.

 1. Gå till mappen med skribenter.
 2. Skapa en ny sida som använder mallen Bloggportal/Skribent.
  • Sidan ska ha samma namn som skribenten, t ex Anders Andersson.
 3. Välj Egenskaper > Metadata.
 4. Ange metadata för (samlas under etiketten "Blogg"):
  • Befattning
  • Avdelning
  • Foto
 5. Gå till Samlingssidan för bloggar.
 6. Välj Egenskaper > Metadata.
 7. Lägg till den nyskapade skribenten i listan för metadatafältet Blogg: Skribent.
  • Observera att du måste ange exakt samma namn som du gav sidan i steg 2!
 8. Publicera Samlingssida för bloggar och Skribentsida.