Publicerad 7 juni 2021

Mallar

Mallar som är till hjälp vid löpande arbete, planering och dokumentation av de olika momenten i hantering av användningstester.

1. Användarprofil

Använd för att kartlägga de olika typer av användarprofiler som tjänsten vänder sig till. Vanligtvis har en tjänst cirka 2-5 användarprofiler.

Förstora bilden

Mall för användarprofil.

2. Våra hypoteser

Använd för att identifiera och diskutera vilka antaganden som görs när det gäller människa, verksamhet och/eller teknik. Hitta de antaganden som är viktiga att verifiera med en undersökning/test.

Förstora bilden

Mall för hypoteser.

3. Utvärderingsplan

Använd för att göra en övergripande planering för de tester och undersökningar som behöver genomföras över ett halvår till ett år.

Förstora bilden

Mall för utvärderingsplan.

4. Testplan

Använd för att göra en övergripande planering av en enskild test, inklusive syfte, deltagare, utrustning och uppgifter.

Förstora bilden

Mall för testplan.

5. Samtycke om deltagande

Använd detta formulär för att dokumentera samtycke från dina testdeltagare.

Förstora bilden

Mall för samtyckesavtal.

6. Feedback vid intervjuer och test

Använd för att ta anteckningar och fånga insikter och citat kring hur tjänsten upplevs av användarna.

Förstora bilden

Mall för återkoppling.

7. Dokumentera insikter

Använd under analysfasen för att formulera insikter, samla stöd för insikterna från underlaget och börja förstå hur vi vet att vi gör rätt saker.

Förstora bilden

Mall för insikter.

8. Användarresa

Använd löpande för att dokumentera antaganden om användarens kontaktpunkter och agerande i tjänsten, och sedan revidera allt eftersom man lär sig mer från användningstester och intervjuer. Kan även användas för att dokumentera ett önskat läge. Finns både med rubriker som stöd, och utan rubriker för mer flexibel kartläggning.

Förstora bilden

Mall för användarresa.