Publicerad 21 april 2023

Var får jag mer information om vårdgarantin?

På 1177 Vårdguiden kan du svar på frågor om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. I vissa regioner finns det ett väntetidskansli, med vårdlots eller vårdkoordinatorer som du kan få hjälp av.

Om vårdgaranti

Vårdgaranti, 1177.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.