Publicerad 2 maj 2024

Läkemedelsautomater, införande för kommuner

Läkemedelsautomater skapar ökad trygghet och självständighet för den enskild i vardagen. Den frigör tid för personalen i form av minskad antal besök och därav minskad restid, ökad flexibilitet i planering av resurser och minskad antal avvikelser relaterad till missad dos.

Läkemedelsautomater kan användas inom olika verksamheter i kommunal vård och omsorg. I dagsläget ser vi främst användning hos äldre i ordinärt boende men läkemedelsautomat kan även användas inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri och särskilt boende.

SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för kommuner med juridiska aspekter inför användning av läkemedelsautomater.

Vägledning läkemedelsautomater Pdf, 619 kB.

Det finns flera olika läkemedelsautomater på marknaden och beroende på typ automat kan den laddas med dosdispenserad läkemedel eller lösdispenserad läkemedel.

Gemensamt för dem är att de

 • laddas med läkemedel för en längre period – ofta en eller två veckor
 • kan bara portionera ut läkemedel i fast form som inte behöver kylförvaras
 • programmeras via ett molnbaserat webbgränssnitt med vilka tider den enskilde ska ha läkemedel
 • påminner den enskilde upprepade gånger om läkemedlen inte plockas ut inom angiven tid
 • kommunicera med ansvarig personal vid avvikelser, exempel om den enskilde inte tagit sina läkemedel.

Egenskaper som kan skilja mellan olika läkemedelsautomater är bland annat

 • storlek och vikt
 • att kunna påminna den enskilde om att ta annan medicin som inte kan ges via automaten ex. flytande läkemedel
 • skyddet (digitalt och fysiskt) mot obehörig åtkomst av läkemedel i automaten
 • förmåga att upprätthålla funktion vid strömbortfall
 • funktion för att mata ut läkemedel i förväg när den enskilde inte kommer att vara hemma vid läkemedelstillfället
 • vilka språk, ljud-, tal- och/eller ljussignaler som kan användas för att tala om när det är dags att ta läkemedlen och i vilken utsträckning de kan konfigureras individuellt

För mer utförlig beskrivning hänvisar vi till den enskilde leverantören. Kommuner och leverantörer använder många olika termer för läkemedelsautomater, till exempel läkemedelsgivare, medicingivare, läkemedelsdispenser, läkemedelspåminnare, läkemedelsfördelare och läkemedelsrobot. I den här vägledningen används termen läkemedelsautomat.

Kortfilm om läkemedelsautomater

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har producerat en kortfilm om läkemedelsautomater i syfte att berätta om de viktigaste delarna inför att kommunen införskaffar läkemdelelsautomater.

Vilka frågor behövs i samband med en behovsanalys?

 • Behöver vi en lösning för dosdispenserade läkemedel?
 • Behöver vi en lösning för lösdispenserade läkemedel?
 • Behöver vi två lösningar, en för vardera dos- och lösdispenserade läkemedel?

Fördelar som brukar nämnas med läkemedelsautomater för dosdispensering är bland annat:

 • Kommunen arbetar redan med dosrullar och har en hög användning av dessa.
 • Dosrullarna är utrymmessnåla, tar inte så stor plats varken vid förvaring eller transport.
 • Det är lätt att ta med sig en eller flera påsar när den enskilde inte ska vara hemma vid läkemedelstillfället.

Fördelar som brukar nämnas med läkemedelsautomater för lösdispenserade läkemedel är bland annat:

 • Läkemedel som ordineras vid behov kan hanteras av automaten.
 • Det är enklare att hantera tillfälliga ordinationer som till exempel antibiotika.
 • Förändringar av dosering kan hanteras av automaten utan extra hembesök.
 • Mindre kasserande av läkemedel vid ändringar i ordination.

Vilka fördelar finns med läkemedelsautomater?

Fördelar som brukar nämnas med läkemedelsautomater för dosdispensering är bland annat:

 • Kommunen arbetar redan med dosrullar och har en hög användning av dessa.
 • Dosrullarna är utrymmessnåla, tar inte så stor plats varken vid förvaring eller transport.
 • Det är lätt att ta med sig en eller flera påsar när den enskilde inte ska vara hemma vid läkemedelstillfället.

Finns det mallar och goda exempel för läkemedelsautomater?

Uddevalla kommun har gjort en film där Agneta berättar om sin läkemedelsautomat. Hon kallar den "Erik" och den gör henne trygg och självständig. Personal berättar också hur automaten förbättrat deras arbetssituation.

Trygghet och självständighet med medicingivare, Youtube

Inera och Kompetenscenter Välfärdsteknik har tagit fram en förenklad mall för att uppskatta storleken på nyttor och kostnader i just er kommun. Du hittar den här: Läkemedelsautomater i äldreomsorgen, Inera

Eskilstuna kommun har publicerat ett lärande exempel om sitt arbete med läkemedelsautomater på SKR:s webb.

Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna kommun

Kan läkemedelsautomater frigöra resurser i äldreomsorgen?

Kramfors kommun berättar om hur läkemedelsautomater kan frigöra resurser i verksamheten, stärka patientsäkerheten och förbättra arbetssituationen för personalen.

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.