Publicerad 7 maj 2021

SFTIs kortlistade koder för måttenheter och förpackningstyper

SFTI tekniska kansli har tagit fram en förteckning över koder för de vanligast förekommande koderna för måttenheter och för packningstyper, med sikte på användning i affärstransaktioner enligt Peppol BIS 3.

Publiceringsdatum

Oktober 2019

Ladda ned

SFTIs kortlistade koder för måttenheter och förpackningstyper (PDF, nytt fönster) Pdf, 349 kB.

Peppol BIS 3 använder koder enligt UNECE rekommendation 20 för måttenhetstyper och enligt UNECE rekommendation 21 för förpackningstyper. Kodförteckningarna är omfattande och är avsedda för användning inom många fler områden än vad som hanteras i Peppol BIS 3. För att underlätta för användare har SFTI tagit fram en lista över i Sverige vanligt förekommande koder tillsammans med förslag till engelska och svenska namn vid visning av dokument.

Läs mer

De kompletta kodförteckningarna som anvisas för Peppol BIS 3 återfinns i specifikationerna

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.