Publicerad 12 december 2022

E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta

Handledningen behandlar rättsfrågor som uppkommer vid hanteringen av e-fakturor. Vid framtagning av denna handledning har företrädare för SFTI, Skatteverket, Riksarkivet, Bokföringsnämnden, Rådet för kommunal redovisning (RKR), Kommunalekonomernas förening (KEF), Ekonomistyrningsverket (ESV) och SKR deltagit.

Publiceringsdatum

December 2022

Ladda ned

Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att beakta (PDF) Pdf, 731 kB.

Handledningen riktar sig huvudsakligen till dig som är ansvarig för eller arbetar med att ta emot och behandla e-fakturor i offentliga organisationer. Men den kan även användas av de som utvecklar eller implementerar olika slags systemlösningar för e-fakturering samt leverantörer som skickar e-fakturor till offentliga organisationer.

Se även SFTI:s guide för mottagande av elektroniska fakturor

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.