Publicerad 23 november 2022

Faktura 6.1.6

Meddelandet används av leverantören för att fakturera en genomförd leverans. Om ni har möjlighet att välja mellan Faktura 6.1.6 och SFTI Fulltextfaktura bör ni hellre välja fulltextfakturan, eftersom den ställer lägre krav på lagrad kompletterande information i mottagarsystemet.

De som ännu inte infört e-handel bör så långt det är möjligt använda meddelanden inom Peppol BIS e-handel vid införandet.

Faktura 6.1.6 används både vid leverans- och returprocessen för att fakturera levererade och returnerade artiklar. Leverantören fakturerar varje leverans för sig. Det gäller även om man inte använt meddelandet leveransavisering. Fakturan innehåller även en referens till den order som är ursprung till leveransen. Meddelandet används även vid kreditering.

Specifikationer v. 2.9

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 584 kB.

Översikt ADS 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 169 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 43 (PDF, nytt fönster) Pdf, 518 kB.

Ändringshistorik 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 124 kB.

Specifikationer v. 2.8

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 801 kB.

Översikt ADS 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 274 kB.

Ändringshistorik 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 25 kB.

Ändringar föranledda av ändringar i momslagen (PDF, nytt fönster) Pdf, 130 kB.

Specifikationer v. 2.7

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 606 kB.

Översikt ADS 6.1.6 (PDF, nytt fönster) Pdf, 256 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 43 (PDF, nytt fönster) Pdf, 640 kB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.