Publicerad 4 oktober 2021

Nyhetsarkiv RKA

 • Ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada

  RKA har gjort en översyn av brukarstatistiken och använder från och med oktober 2021 en ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada. Vår förhoppning är att det ska öka jämförbarheten.
 • Rapport om produktivitet och effektivitet i regioner

  I denna första regionrapport har RKA fokuserat på produktivitet i hälso- och sjukvården som är regionernas största verksamhet. Vi har försökt fånga de övergripande perspektiven, de sammantagna bilderna utifrån den nyckeltalsvisning som finns i Kolada för regioner.
 • Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet 

  I Kolada finns en samling nyckeltal och index för kommuner för att möjliggöra jämförelser och analyser av relativ produktivitet och effektivitet. Visningen i Kolada har uppdaterats med 2020-års värden.
 • Nyckeltal om Effektivitet för regioner

  RKA har lanserat nyckeltal om Effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård.
 • Vad vet vi om effektiviteten i landets kommuner?

  15 februari 2021 lanserade RKA en ny rapport om Effektivitet. Innehållet baseras på analyser av de nyckeltal för produktivitet och effektivitet som finns publicerade sedan augusti 2020 i Kolada. Du kan se sändningen i efterhand och ta del av rapporten.

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef