Publicerad 15 april 2021

Hur beräknas ett ovägt medel för kommuner eller regioner?

  • Det beräknas genom att RKA summerar alla kommuners eller regioners värden och dividerar med 290 kommer respektive 21.
  • Om någon eller några kommuner eller regioner saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden.

Att kommuner eller regioner är olika stora tar vi inte hänsyn till i beräkningen av ovägt medel.

Exempel: Ett ovägt medelvärde för alla kommuner avseende Meritvärde i åk 9 kommer att beskriva värdet för en genomsnittlig kommun.

Du kan ta del av fler exempel genom att se filmen på sidan.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef